مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبانشناسی رایانشی با تاکید بر خط و زبان فارسی را برگزار کرد.
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اهداف متعددی را دنبال می کند که يکی از آنها، حمايت از همايش ها و کنفرانس های مختلف در سطح کشور است .در اين راستا گروه پژوهشی زبانشناسی رايانشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نيز کنفرانسی تحت عنوان « نخستين کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبانشناسی رايانشی با تاکيد بر خط و زبان فارسی» را در تاريخ 9 و 10 اسفند 96 در محل رايسست برگزار کرد. در اين مورد دبير علمی این کنفرانس، دکتر فلاحتی بيان داشت: برای برگزاری کنفرانس از زمستان 1395 فعالیت ها آغاز شد و مصوبه گروه اخذ شد و در اسفند 95 هيات رئيسه مرکز آن را مصوب کرد و سپس در خرداد 96 برگزاری اين کنفرانس در سطح ملی مورد تصويب شورای علمی مرکز منطقه ای، بالاترين نهاد اجرایی و سياستگذاری در سازمان قرار گرفت.
از آن زمان تيم هيات علمی کنفرانس، دبير علمی، دبير اجرایی، رئیس همايش و قائم مقام رئیس تعیین شدند و اين تيم کار خود را آغاز کردند. پيرو برنامه ها، 63 چکيده مقاله دريافت شد و از اين تعداد، 33 چکيده پذيرش اوليه شد و نويسندگان مقالات خود را ارسال کردند. سپس 21 مقاله داوری و مورد پذيرش نهایی قرار گرفت و در نهایت تعداد 17 مقاله در طول دو روز کنفرانس ارائه شد. در روز اول آیین افتتاح از صبح تا ظهر برگزار شد و 2 پنل وجود داشت که پنل اول به صورت موازی با ارائه 8 سخنرانی و پنل دوم به دو بخش پنل ( 3 سخنرانی) و کارگاه آموزشی با عنوان « پيکره ارزيابی بازشناسی موجودیت های نام مند» با سخنرانی دکتر محمود بیجن خان  برگزار شد.
در روز دوم نيز دو پنل موازی وجود داشت که نويسندگان مقالات، 6 مقاله را ارائه دادند و يک کارگاه با عنوان « آشنایی با ترجمه ماشینی با استفاده از نرم افزار apertium» برگزار شد . ضمناً نمايشگاه نرم افزارهای زبانی هم برگزار گرديد که از 12 نرم افزار واصله به دبيرخانه کنفرانس، 4 نرم افزار پذيرفته شده با عناوين « پديدآور خودکار پيکره فارسی امروز»، « نرم افزار تايپ صوتی نويسا ( گفتار به نوشتار- نسخه عمومی)»، « نرم افزار متن به گفتار آريانا» و « رایسست کیوتر ترنسلیت» توسط طراحان اين نرم افزارها ارائه گرديد. اختتاميه اين کنفرانس در ساعت 15 روز دوم انجام شد.

   1396/12/9 09:21

تعداد بازدید : 83
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

مناقصه ها و مزایده های RICeST
آمار بازدید
تعداد افراد آنلاین 5 نفر
بازدید امروز 1,575
بازدید دیروز 2,038
بازدید 30 روز گذشته 84,522
بازدید کل 1,155,298 نفر