مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

اخبار و تازه ها

بازدید گروه سوم و پایانی دانش آموزان دبیرستان دانشگاه شیراز از رایسست

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (رایسست) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، سومین و آخرین گروه از دانش آموزان دبیرستان دانشگاه شیراز در تاریخ ۳/۱۱/۹۷ جهت آشنایی با خدمات و امکانات رایسست از این مرکز دیدن کردند. به گزارش این اداره، بازدید سوم دبیرستان دانشگاه شیراز همچون بازدیدهای اول و دوم این دبیرستان که در دو روز گذشته صورت پذیرفت، در جهت آموزش نحوه جستجو ...
بیشتر بخوانید

خدمات رایسست پیش روی دانش آموزان مدرسه دانشگاه شیراز (۲)

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (رایسست) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دومین گروه از دانش آموزان دبیرستان دانشگاه شیراز در تاریخ ۲/۱۱/۹۷ جهت آشنایی با خدمات و امکانات رایسست از این مرکز دیدن کردند. به گزارش این اداره، بازدید دوم دبیرستان دانشگاه شیراز همچون بازدید اول این دبیرستان که روز گذشته صورت پذیرفت، در جهت آموزش نحوه جستجو در انواع مدارک و پایگاه ها ...
بیشتر بخوانید

خدمات رایسست پیش روی دانش آموزان مدرسه دانشگاه شیراز

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (رایسست) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، اولین گروه از دانش آموزان دبیرستان دانشگاه شیراز در تاریخ ۱/۱۱/۹۷ جهت آشنایی با خدمات و امکانات رایسست از این مرکز دیدن کردند. در این بازدید که به درخواست دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز ترتیب یافت توضیحات تفضیلی و اجمالی در خصوص پایگاه کتاب های فارسی به دانش آموزان ارائه شد.   بر اساس ...
بیشتر بخوانید

بازدید دانش آموزی دبیرستان احسان شیراز از رایسست

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، یک گروه از دانش آموزان دبیرستان دخترانه احسان در تاریخ ۱/۱۱/۹۷ جهت آشنایی با خدمات و امکانات رایسست از این مرکز دیدن کردند. در این بازدید که به درخواست دبیرستان دخترانه احسان شیراز ترتیب یافت توضیحات تفضیلی و اجمالی در خصوص نحوه جستجو و استفاده از پایگاه کتاب های فارسی و لاتین به دانش آموزان ...
بیشتر بخوانید
certificates-2-icon

0

پایان نامه ها

certificates-2-icon

0

طرح های پژوهشی

book-3

0

کتاب ها

۳۲۱۴

0

نشریات