‏صفحه نخست‏ » ‏ اخبار‏ » ‏اخبار دسته بندی نشده‏ » ‏پایگاه ارزیابی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور راه اندازی شد‏ پایگاه ارزیابی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور راه اندازی شد

جعفر مهراد ادامه داد: اگر قرار است ایران در منطقه به صورت موفق ظاهر شود باید آوردهای علمی و تخصصی خود را در جهان عرضه کند و از این طریق دانشجویان دیگر کشورها می توانند از پیشرفتهای علمی در ایران اطلاع کسب کنند. وی با بیان اینکه در این سایت حفظ ارزش واعتبار دانشگاه ها و مراکز عالی مورد توجه قرار گرفته، افزود: کارهای مطابقتی در این سایت با استانداردهای جهانی همخوانی دارد و ارزیابی مطابق اصول انجام شده چراکه حفظ اعتبار دانشگاها در اولویت اول ما است. در ادامه محمد رضا قانع مجری طرح گفت: ۲۵۲ دانشگاه ومرکز علمی در این سایت مورد بررسی قرار گرفته اند که در یک فضای مناسب به راحتی در اختیار مراجعین قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه در راه اندازی این سایت از پنج شاخص وب سنجی استفاده شده که هرکدام به راحتی قابل رویت است، ادامه داد: چنین پروژه ای از لحاظ ماهیتی تاکنون در ایران بی سابقه بوده چراکه به راحتی امکان مقایسه دانشگاه ها و مراکز علمی مهیا شده است.
   ۱۳۸۹/۳/۳۱

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم