۳۰ دانشگاه ایرانی در جمع یک درصد دانشگاه های برتر جهان قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)گفت : پایگاه علمی تامسون رویترز (آی. اس. آی) فهرستی از موثرترین دانشگاه های دنیا را معرفی کرده است که در میان آن ها نام ۳۰ دانشگاه ایران در میان یک درصد دانشگاه های برتر که دارای بیشترین میزان اثر گذاری بوده اند مشاهده می شود.

دکتر محمدجواد دهقانی گفت: در بین دانشگاه های جامع، نام ۱۲ دانشگاه از جمله دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شیراز، تبریز، فردوسی مشهد، رازی، بوعلی سینا، کاشان، یاسوج، شهید باهنر کرمان، ارومیه و سمنان به ترتیب اثرگذاری آمده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)خاطرنشان کرد: همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در لیست یک درصد دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفته است.

دکتر محمدجواد دهقانی افزود: از این میان دانشگاه های علوم پزشکی، نیز به ترتیب دانشگاه های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی تبریز، موسسه پاستور ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان و بقیه الله (عج) در رده یک درصد دانشگاه های برتر دنیا حضور دارند.

رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ادامه داد: همچنین، ۷ دانشگاه صنعتی کشور شامل دانشگاه صنعتی شریف، اصفهان، امیرکبیر، علم صنعت ایران، خواجه نصیر طوسی، بابل و شیراز به ترتیب میزان اثرگذاری، در فهرست دانشگاه های یک درصد برتر جهان آورده شده اند.

دکتر محمدجواد دهقانی تصریح کرد: میزان استنادها به انتشارات علمی یک کشور، از جمله شاخص های مهمی است که بیانگر میزان تکیه نظام جهانی علم، بر علم آن کشور است.

وی گفت: در بیست و پنج سال گذشته، بیش از ۳۶۰ میلیون استناد در دنیای علم صورت گرفته است که ۸۰ درصد این استنادها تنها به ۷درصد از کشورهای دنیا صورت گرفته است.

   ۱۳۹۴/۳/۱۲ ۱۰:۳۰

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم