گسترش تعاملات بین مرکز منطقه ای و ISC با دانشگاه آزاد اسلامی

برای فعال تر کردن همکاری های بین رایسست و ISC و دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۹۶، جلسه ای با ریاست و معاون پژوهشی ونیزرئیس کتابخانه و رئیس کارگروه ارتباط با صنعت آن دانشگاه در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز برگزار شد. مقرر گردید طی روزهای آتی راه کارهای تعامل با دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور با محوریت دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس بررسی شود.
   ۱۳۹۶/۷/۱۰ ۱۳:۴۸

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم