گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) رتبه بندی سال ۹۴-۹۳ دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور را منتشر کرد

ه گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: گروه رتبه بندی ISC دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور  را برای پنجمین سال متوالی به صورت رسمی بر اساس ۲۳ شاخص در قالب ۵ معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین­المللی، تسهیلات و فعالیت­های اجتماعی- اقتصادی رتبه­بندی نمود. شاخص­ها و معیارهای رتبه­بندی و متدولوژی محاسبه رتبه بندی مربوطه و نیز وزن اختصاص یافته به هر شاخص و مؤلفه های آن مصوب ششمین نشست فوق­العاده وزاری آموزش عالی کشورهای اسلامی است که توسط خبرگان علم رتبه­بندی تهیه و تدوین شده­ اند.
دهقانی اظهار داشت: معیار پژوهش توسط شاخص های حجم پژوهش، کیفیت پژوهش، کارایی پژوهش، نرخ رشد کیفیت و کارایی پژوهش و ثبت نامه ها؛ معیار آموزش  بوسیله شاخص های اعضای هیئت علمی و فارغ التحصیلان دارای جایزه، اساتید و فارغ التحصیلان پراستناد،  نسبت اعضای هیئت علمی دارای مدرک دکتری به کل اعضای هیئت علمی، نسبت استاد به دانشجو، نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان و دانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بین المللی؛ معیار وجهه بین­المللی  بوسیله شاخص های نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به کل اعضای هیئت علمی، نسبت دانشجویان بین المللی به کل دانشجویان، نسبت اعضای هیئت علمی دارای مدرک دکتری خارجی به کل اعضای هیئت علمی، قرارداد همکاری های بین المللی و برگزاری کنفرانسهای بین المللی؛ معیار تسهیلات-امکانات توسط شاخص های سرانه عناوین کتاب و نیز وجود مراکز تحقیقاتی و معیار فعالیت های اجتماعی-اقتصادی توسط شاخص های تعداد مراکز رشد و شرکت های اسپین آف مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرند.
رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) گفت:  در رتبه­بندی سال ۹۴- ۱۳۹۳، تعداد ۱۳۹ دانشگاه و موسسه پژوهشی در رتبه بندی ISC حضور داشته­اند که این تعداد نسبت به سال گذشته نزدیک به ۱۸% رشد داشته است.
وی بیان داشت: در رتبه­بندی سال ۹۴- ۱۳۹۳دانشگاه تهران با عملکرد پژوهشی برتر نسبت به سایر دانشگاه­ها، برترین دانشگاه کشور شناخته شد. دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه دوم کشوری و دانشگاه صنعتی امیر کبیر مقام سوم را در سطح کشور به خود اختصاص دادند.
جدول زیر فهرست ۱۰ دانشگاه برتر کشور را نمایش می­دهد.
رتبهنام دانشگاهرتبهنام دانشگاه
۱دانشگاه تهران۶دانشگاه علم و صنعت ایران
۲دانشگاه علوم پزشکی تهران۷دانشگاه شیراز
۳دانشگاه صنعتی امیر کبیر۸دانشگاه صنعتی اصفهان
۴دانشگاه صنعتی شریف۹دانشگاه فردوسی مشهد
۵دانشگاه تربیت مدرس۱۰دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دهقانی خاطرنشان کرد: گروه رتبه بندی ISC، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور را همچون سالهای گذشته در ۵ زیر گروه دانشگاه­های جامع، دانشگاه­های صنعتی، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی، دانشگاه­های پزشکی و دانشگاه­های هنر مورد ارزیابی و رتبه­بندی قرار داده است.
وی ادامه داد:  ۶۳ دانشگاه از دانشگاه­های جامع کشور در رتبه­بندی سال ۹۴-۱۳۹۳ حضور داشته اند که دانشگاه تهران همچون سال­های گذشته رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است. دانشگاه­های تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید بهشتی،  دانشگاه اصفهان، دانشگاه گیلان، دانشگاه پیام نور و دانشگاه شهید باهنر کرمان به ترتیب در  جایگاه­های دوم تا دهم جدول قرار گرفته اند.
جدول زیر وضعیت ۱۰ دانشگاه برتر جامع را نمایش می­دهد.
رتبهنام دانشگاهرتبهنام دانشگاه
۱دانشگاه تهران۶دانشگاه شهید بهشتی
۲دانشگاه تربیت مدرس۷دانشگاه اصفهان
۳دانشگاه شیراز۸دانشگاه گیلان
۴دانشگاه فردوسی مشهد۹دانشگاه پیام نور
۵دانشگاه تبریز۱۰دانشگاه شهید باهنر کرمان
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: از دانشگاه های  وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۳۶  دانشگاه در رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفتند و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به عنوان برترین دانشگاه پزشکی کشور معرفی شد. دانشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی،  دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و علوم پزشکی کرمان با قرار گرفتن بعد از دانشگاه علوم پزشکی تهران توانستند در جمع  ده دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور قرار گیرند.

جدول زیر وضعیت ۱۰ دانشگاه برتر پزشکی در سطح کشور را نمایش می­دهد.

رتبهنام دانشگاهرتبهنام دانشگاه
۱دانشگاه علوم پزشکی تهران۶دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۷دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
۳دانشگاه علوم پزشکی شیراز۸دانشگاه علوم پزشکی ایران
۴دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۹دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
۵دانشگاه علوم پزشکی مشهد۱۰دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دهقانی تصریح کرد: در بین ۱۸ دانشگاه­ صنعتی حاضر در رتبه­­بندی ISC دانشگاه صنعتی امیر کبیر،  دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت توانستند جزو ۳ دانشگاه برتر صنعتی کشور قرار گیرند. دانشگاه­های صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی شاهرود، صنعتی سهند، صنعتی شیراز و دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیز به ترتیب با کسب رتبه های چهارم تا دهم  بعد از این دانشگاه­ها قرار گرفتند.
جدول زیر وضعیت ۱۰ دانشگاه برتر صنعتی در سطح کشور را نمایش می­دهد.
رتبهنام دانشگاهرتبهنام دانشگاه
۱دانشگاه صنعتی امیر کبیر۶دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۲دانشگاه صنعتی شریف۷دانشگاه صنعتی شاهرود
۳دانشگاه علم و صنعت ایران۸دانشگاه صنعتی سهند
۴دانشگاه صنعتی اصفهان۹دانشگاه صنعتی شیراز
۵دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی۱۰دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وی بیان داشت: ۱۹ پژوهشگاه و موسسه پژوهشی کشور در سال ۹۴-۱۳۹۳ مورد رتبه­بندی قرار گرفتند که پژوهشگاه دانشهای بنیادی رتبه نخست فهرست را از آن خود کرد و  پژوهشگاه پلیمر  و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش  به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم جدول را به خود اختصاص دادند.

جدول زیر وضعیت ۱۰ پژوهشگاه و موسسه پژوهشی در سطح کشور را نمایش می­دهد.

رتبهنام پژوهشگاه  موسسه پژوهشیرتبهنام پژوهشگاه  موسسه پژوهشی
۱پژوهشگاه دانشهای بنیادی۶موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور
۲پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران۷پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
۳پژوهشگاه مواد و انرژی۸سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
۴پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری۹پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۵موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش۱۰پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
در بین دانشگاه های هنر در رتبه بندی ISC دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه هنر تهران و دانشگاه هنر اصفهان به ترتیب ۳ دانشگاه برتر هنر در رتبه بندی سال ۹۴-۱۳۹۳ هستند.
رتبهنام دانشگاه
۱دانشگاه هنر اسلامی تبریز
۲دانشگاه هنر تهران
۳دانشگاه هنر اصفهان
در رتبه بندی سال۹۴-۱۳۹۳ علاوه بر انتشار امتیازات کل و رتبه هر دانشگاه، امتیازات دانشگاه­ها و موسسات در پنج معیار پژوهش، آموزش،  وجهه بین المللی،  تسهیلات و نهایتا در معیار فعالیت­های اجتماعی- اقتصادی بر روی وبگاه رتبه بندی به نشانی  http://ur.isc.gov.ir  نمایش داده شده است.
   ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۱۰:۵۲

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم