کتاب «تفرجی در مناظر علوم انسانی» منتشر شد

کتاب «تفرجی در مناظر علوم انسانی» منتشر شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، نخستین چاپ کتاب ” تفرجی در مناظر علوم انسانی( گزیده ای از مقالات اعضای گروه علوم انسانی)” فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران از سوی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) چاپ و منتشر شد.

کتاب « تفرجی در مناظر علوم انسانی » که هشتاد و پنجمین اثر مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) می باشد در راستای تحقق کمک به تامین منابع علمی مورد نیاز دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای تحقیقاتی و متخصصان داخلی و منطقه ای برای ارتقاء سطح علمی جمهوری اسلامی ایران است.

علم و تجدد و فلسفه، سنت، مدرنیته و پسا مدرن، روز فردوسی، نقش زبان فارسی در تبیین و جهت دهی هویت ملی ایرانی، کاهش سهم نیروی کار انسانی و فروریختن نظام سرمایه داری مروری بر دیدگا ههای « لسترتارو » و « گروینّر »، مبنای مسئولیت مدنی پزشک با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بازتاب عقلانیت جوهری و ابزاری در نظریه های مدیریت، نقش پرورشی زبان و ادبیات در تخیل فرهیخته، تحلیلی پیرامون جایگاه علم جغرافیا در ایران، نکاتی چند درباره نوع تحقیق و روش تحقیق، سطوح تحلیل های اقتصادی و   Providing a Persian Language Singular-Stemmer System(RICeST Stemmer) دوازده فصل این کتاب را تشکیل می‌دهد.

در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم:

“علوم انسانی، دانش شناخت انسان است، انسانی با ابعاد گوناگون و پیچیدگی های بسیار، انسانی که باید وی را از منظر تاریخ فلسفه، جامعه، ادبیات، اقتصاد، روح و روان، اقلیم و جغرافیا، زبان و گویش، یادگیری و آموزش و سازمان و مدیریت، نگریست و توصیف کرد و این مجموعه ای که پیش رو دارید، گردآمده از مقالات اعضاء گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است، که هر کدام از منظر رشته خود، وجهی از علوم انسانی را برایتان تصویر کرده اند از این رو گوناگونی موضوعات در این مجموعه پراکندگی نمی آورد زیرا بادیرک انسان بهم پیوند می خورد و منشوری یگانه را می سازد که هر وجه آن توصیفی خاص از انسان است و مشکلاتی را که با آن روبروست به میان می آورداز این رو متن حاضر تفّرجی است در مناظر علوم انسانی در مجاورت خلدان و تلاشی است برای وصف انسان.

علاقمندان به مطالعه مقالات این کتاب می توانند به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنند:
https://ricest.ac.ir//?part=book&inc=bookcategory&id=1&

   ۱۳۹۴/۱۱/۵ ۱۴:۱۱

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم