کارگاه «شاخص های ارزیابی پژوهش» برگزار شد

دو کارگاه «شاخص های ارزیابی پژوهش» و  «فاکتور های موثر در رتبه بندی دانشگاه ها» مورخ ۰۹/۰۹/۹۴ در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ،  دو کارگاه آموزشی دکتر محمدرضا قانع از اعضای هیئت علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) با عناوین  «شاخص های ارزیابی پژوهش» و  «فاکتور های موثر در رتبه بندی دانشگاه ها» مورخ ۰۹/۰۹/۹۴ در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

در این کارگاه ضمن بررسی شاخص های ارزیابی پژوهشی، نظام های مختلف رتبه بندی جهانی دانشگاه ها مقایسه و عوامل تاثیرگذار در رتبه بندی موسسات آموزش عالی از رویکرد روش شناسی مورد بحث قرار گرفت.

شایان ذکر است، تاکنون مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)  (www.ricest.ac.ir) بیشترین پایگاه‌های اطلاعاتی را تأسیس نموده، مجلات و کتاب‌های مختلفی را به چاپ سپرده، سخنرانی‌ها و همایش‌های متعددی را برگزار کرده و خدمات اطلاعات علمی و فنی را بدون محدودیت موضوعی در قالب مقاله، کتاب، پایان نامه، گزارش‌های فنی و تحقیقاتی، اسناد و مدارک در بین دانشگاه‌ها و مؤسسات داخلی و کشورهای منطقه توزیع نموده است.

   ۱۳۹۴/۹/۹ ۱۴:۰۷

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم