کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست ویژه مربیان اداره کل آموزش و پرورش استثنایی فارس

در روز سه شنبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور ۲۰ نفر از مربیان اداره کل آموزش و پرورش استثنایی فارس برگزار شد. بازدیدکنندگان دسترسی به منابع اطلاعاتی رایسست را برای پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی محققان بسیار ضروری دانستند و خواستار استمرار این برنامه در قالب دوره های جستجوی خدمات پیشرفته و مشاوره علمی شدند.
در پایان این کارگاه مسئولین دانشکده ضمن تقدیر از  تسهیل و تسریع دسترسی محققان به موتور جستجوی جامع و نشریات موردنیاز جهت پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی محققان دانشگاه ها توسط رایسست، جهت تسهیل هرچه بیشتر انجام تحقیقات علمی پیشنهاداتی از جمله ارائه مشاوره در زمینه های تخصصی و غیر تخصصی به محققان را در قالب برنامه های آتی رایسست مطرح نمودند.

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۵:۳۰

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم