کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست ویژه دانشجویان دانشکده شهید باهنر شیراز

در روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور ۳۰ نفر از دانشجویان دانشکده شهید باهنر شیراز برگزار شد.
بازدیدکنندگان دسترسی به منابع اطلاعاتی رایسست را برای پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی محققان بسیار ضروری دانستند و خواستار استمرار این برنامه در قالب دوره های جستجوی خدمات پیشرفته و مشاوره علمی شدند.
در پایان این کارگاه مسئولین دانشکده ضمن تقدیر از  تسهیل و تسریع دسترسی محققان به موتور جستجوی جامع و نشریات موردنیاز جهت پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی محققان دانشگاه ها توسط رایسست، جهت تسهیل هرچه بیشتر انجام تحقیقات علمی و همچنین مقاله نویسی توسط اساتید و دانشجویان پیشنهاداتی از جمله ارائه مشاوره در زمینه های تخصصی و غیر تخصصی به محقفان و کارآفرینان، برگزاری دوره های جستجوی پیشرفته برای تمامی دانشجویان، و درنهایت ارائه یک حساب رایگان به هر یک از دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی را در قالب برنامه های آتی رایسست مطرح نمودند.

   ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۴:۴۷

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم