کارگاه آشنایی با نظام های استنادی داخلی و خارجی و شاخص های ارزیابی پژوهش برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش و در تعامل با ستاد هفته پژوهش و فناوری استان و نیز پیرو درخواست جامعه علمی، کارگاهی با عنوان  «کارگاه آشنایی با نظام های استنادی داخلی و خارجی و شاخص های ارزیابی پژوهش» برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، محققان و دانشجویان در تاریخ ۶/۹/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶ در محل سالن همایش های مجتمع رفاهی فرهنگی دانشگاه شیراز برگزار گردید.
در مراسم آغازین این کارگاه، جناب آقای دکتر رزمجو مشاور محترم استاندار در امور دانشگاه ها، ضمن خیر مقدم به میهمانان در خصوص موضوع کارگاه و اهمیت آن به ایراد سخن پرداختند. سپس تیم برگزار کننده کارگاه  (جناب آقای دکتر دهقانی، ریاست محترم رایسست وISC ، سرکار خانم دکتر صفاهیه مدیر پژوهشی رایسست، خانم دکتر پهلوان زاده مدیر فناوری اطلاعات و آقای دکتر قانع عضوهیات علمی مرکز) به برگزاری کارگاه پرداختند.
در ابتدا جناب آقای دکتر قانع در مورد آشنایی با نظام های استنادی داخلی و خارجی و شاخص های ارزیابی کارگاه سخنرانی کردند. سپس سرکار خانم دکتر صفاهیه از سامانه اطلس ملی علم جمهوری اسلامی ایران رونمایی کردند و پس از آن سامانه ژورنال یاب رایسست  توسط سرکار خانم دکتر پهلوان زاده رونمایی شد. در پایان ریاست محترم سازمان در تیم برگزار کننده به سوالات مخاطبان پاسخ دادند.

   ۱۳۹۶/۹/۷ ۱۴:۰۷

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم