کارشناسی ارشد علم سنجی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ارائه می شود

دکتر ‘جعفر مهراد’ روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا گفت: برنامه کارشناسی ارشد علم سنجی در جلسه مورخ ۱۱ اردیبهشت ۸۹ به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده بود.

مهراد افزود: برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته علم سنجی از تاریخ تصویب برای کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور لازم الاجرا است.
سرپرست کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی خاطر نشان کرد: برنامه آموزشی کارشناسی ارشد رشته علم سنجی که از طرف گروه علوم اجتماعی پیشنهاد شده است با اکثریت آرا به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب به مدت پنج سال قابل اجرا است و پس از آن نیازمند بازنگری است.
مهراد در ضرورات و هدف رشته کارشناسی ارشد علم سنجی گفت: حرکت در راستای کسب رتبه برتر علم و فناوری و دسترسی به جایگاه مناسب در سطح جهان در قالب سند چشم انداز ۲۰ ساله ایجاب می کند تحقیقات مستمری درباره وضعیت علم و فناوری در کشور انجام گیرد و نتایج تحقیقات انجام شده در اختیار سیاست گذاران و برنامه ریزای علمی و تحقیقاتی کشور قرار دهند.
به گفته مهراد، انجام این مهم به نیروی انسانی متخصص که از مهارت ها و توانمندی های علم سنجی برخوردار باشد نیاز دارد و برنامه علم سنجی با در نظر گرفتن این موارد طراحی و برنامه ریزی شده است.

سرپرست کمیته برنامه ریزی، کتابداری و اطلاع رسانی ادامه داد: درس های اختصاصی دوره کارشناسی ارشد علم سنجی شامل مبانی علم سنجی ، کاربرد آمار استنباطی در علم سنجی و پایگاه های اطلاعاتی علم سنجی در ایران از جمله درس های اختصاصی دوره کارشناسی ارشد علم سنجی است.
مهراد افزود: جهان و معماری پایگاه های علم سنجی ، نظام های سنجش علم، فناوری و نوآوری، ترسیم نقشه علم، جامعه شناسی ارتباطات علمی، وب سنجی و روش تحقیق از دیگر درس های اختصاصی این رشته است.
به گفته مهراد، چهار درس اختصاصی اختیاری نیز در این برنامه پیش بینی شده که شامل سیاست گذاری علم، برنامه نویسی کاربردی در علم سنجی ، مدل های ریاضی در علم سنجی و نمایه سازی و نمایه های موضوعی می باشد که از این دروس تنها دو درس از سوی دانشجویان انتخاب می شود.

مهراد تاکید کرد: تاکنون دانشگاه تهران و دانشگاه شاهد علاقه مندی خود را جهت تاسیس این رشته و پذیرش دانشجو اعلام کرده اند و فرایند امور مربوط به این درخواست در حال انجام می باشد.
سرپرست کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی افزود: اصل برنامه و درخواست تاسیس رشته کارشناسی ارشد علم سنجی در ابتدا توسط دانشگاه شاهد به کمیته برنامه ریزی و اطلاع رسانی ارجاع گردید که برنامه ارسالی چند ماه در جلسات کمیته مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و در نهایت پس از تعیین سر فصل های مناسب برنامه این رشته به صورت فعلی تدوین و تصویب شد.

مهراد خاطر نشان کرد: مشخصات کلی برنامه آموزشی و سرفصل های دروس دوره کارشناسی ارشد علم سنجی را می توان از سایت دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی به آدرس اینترنتی http://gostaresh.mrst.ir/frmGrade.aspx و سپس با انتخاب گزینه علوم انسانی و انتخاب گزینه کارشناسی ارشد ناپیوسته و انتخاب گزینه کتابداری تهیه کرد.

   ۱۳۸۹/۶/۲۷

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم