چهارمین نشست شورای اجرایی همایش ملی دانش و امنیت برگزار شد

بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای بین المللی پس از قرائت تلاوت آیاتی از قرآن مجید، فرماندهی انتظامی استان فارس از اعضای حاضر در جلسه سپاسگزاری نمود و تلاش ها و خدمات آن ها را ارج نهاد. سپس، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به عنوان دبیر کمیته علمی این همایش توضیحات مفصلی درباره روند انتخاب و داوری مقالات ارائه داد و گفت: تاکنون کمیته علمی همایش ملی دانش و امنیت ۲۴ جلسه برگزار کرده و مقالات دریافتی را بر اساس محورهای همایش داوری کرده است. به گفته دکتر مهراد ۲۹ مقاله برای ارائه و ۵۰ مقاله برای چاپ پذیرفته شده است. دکتر مهراد افزود : تعداد ۱۹۵ مقاله به همایش ملی دانش و امنیت رسیده است که به طور کلی مرتبط با محورهای همایش بوده، اما به خاطر محدودیت زمانی همایش که فقط ۲ روز و در تاریخ های ۲۱ و ۲۲ مهرماه در شیراز برگزار خواهد شد تنها ۲۹ مقاله برای ارائه انتخاب گردید.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در ادامه بیان کرد: دبیر اجرایی همایش که مسئولیت ویراستاری و چاپ مجموعه مقالات همایش را بر عهده دارد در این باره به تفصیل سخن گفت و اعلام نمود مجموعه مقالات این همایش پیش از برگزاری همایش ملی دانش و امنیت چاپ و در دسترس شرکت کنندگان در همایش قرار خواهد گرفت. به خاطر پخش وسیع مجموعه مقالات همایش شمارگان آن در ۱۵۰۰ نسخه به تصویب رسید.به گفته دکتر مهراد مشاور ارشد فرماندهی انتظامی ناجا نیز پس از استماع گزارش های دبیران علمی و اجرایی درباره افتتاحیه و اختتامیه همایش توضیحاتی ارائه داد و برگزاری پانل های موازی را در همایش توصیه کرد. موضوع پانل ها از بحث های اساسی این نشست بود و با دریافت اظهار نظرهای اعضای کمیته علمی، در نهایت توصیه شد کمیته علمی دو گزینه به شورای اجرایی همایش ملی دانش و امنیت ارائه دهد تا پس از اخذ تصمیمات مقتضی مورد مناسب تصویب و به مورد اجرا گذاشته شود. گفتنی است این همایش قرار بود در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ مهرماه ۱۳۸۵ و به مدت ۲ روز برگزار شود که تصمیمان این نشست منجر به این شد که تاریخ برگزاری به روزهای ۲۱ و ۲۲ مهرماه تغییر یافته و کل برنامه همایش ملی دانش و امنیت در یک روز و نیم اجرا می شود.
   ۱۳۸۹/۳/۳۱

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم