پژوهشگران برتر استان فارس در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

به گزارش  اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، انجمن کتابداری فارس به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، چهارمین نشست متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی را در تاریخ ۲۲ آذرماه ۹۵ برگزار کرد.

در این نشست دکتر مریم نظری سخنرانی خود را با عنوان ” تأثیر فناوری بر پژوهش و پژوهش آموزی” ایراد نمود و در همین راستا از پژوهشگران برتر این حوزه در سه سطح هیأت علمی، شاغلین تحقیقاتی (کتابداران)، دانش آموختگان و دانشجویان نیز تقدیر شد.

در این میان خانم ورع در بخش هیأت علمی، محمد رضا نیازمند، رضیه اسماعیل پور و زهره افتخار در بخش شاغلین تحقیقاتی به عنوان پژوهشگران برتر استان فارس در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی از مرکز
منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)  انتخاب شدند

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم