همایش ملی دانش و امنیت مهر ماه سال جاری برگزار می شود

دکتر مهراد گفت: تبیین و ارتقاء جایگاه و سهم ناجا در عرصه های علمی کشور و توسعه دامنه تعامل با سازمان های مرتبط با حوزه دانش، نظم و امنیت در سطح کشور از هدف های دیگر این همایش است.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، درباره محورهای موضوعی این همایش گفت: محورهای این همایش در چهار حوزه محیط شناسی دانش پلیسی، کارکردشناسی تعاملات علمی در محیط دانش پلیسی، اطلاع رسانی علمی و امنیت، و آینده و گذشته پژوهی امنیت می باشد.
دکتر مهراد درباره مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش بیان کرد: تاکنون نزدیک به ۲۰۰ مقاله از دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی کشور به دبیرخانه همایش ملی دانش و امنیت رسیده است که توسط کمیته علمی در شانزده جلسه بررسی، و تصمیمات لازم درباره تأیید یا عدم پذیرش مقالات اتخاذ شده است.
به گفته رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، مقالات رسیده از کیفیت علمی بالایی برخوردار بوده و قرار است پس از انتخاب برترین مقاله ها برای ارائه در همایش، بقیه مقالات را برای چاپ آماده کنیم.
دبیر کمیته علمی همایش ملی دانش و امنیت افزود: کمیته علمی این همایش مرکب از تعدادی از دانشمندان کشور است که از دانشگاههای مختلف انتخاب شده و همکاری می کنند.
این همایش که مربوط به فرماندهی انتظامی استان فارس است تحت نظارت کلی این فرماندهی و دفتر تحقیقات کاربردی این فرماندهی و با همکاری مستقیم سازمان تحقیقاتی و مطالعاتی ناجا برنامه های علمی همایش را پی گیری می نماید.
دکتر مهراد در ادامه گفت: در ذیل محورهای چهارگانه موضوعات علمی فراوانی پیش بینی شده است که ارائه دهندگان مقالات از موضوعات پیش بینی شده جهت همکاری با این همایش استفاده می کنند. مثلاً در ذیل محور محیط شناسی دانش پلیسی موضوعاتی مانند پلیس و پارک های علم و فناوری ، بومی سازی دانش پلیسی، مرزشکنی علمی در دانش پلیسی، تعامل نظام تولید و انتقال دانش در نیروی انتظامی ، و در ذیل محور کارکردشناسی مقالات علمی در محیط دانش پلیسی موضوعاتی مثل پلیس و تعاملات علمی با مؤسسات علمی و تحقیقاتی ، سهم دانش انتظامی در عرصه های علمی کشور، اتاق فکر و محیط مدیریت دانش پلیسی، نقشه علمی کشور و تأثیر آن بر حرکت علمی نیروی انتظامی ، و همچنین در ذیل محور اطلاع رسانی علمی و امنیت موضوعاتی از قبیل جایگاه مقالات پلیسی در ISI و ISC ، علم سنجی در محیط دانش پلیسی، واژه شناسی و معادل سازی اصطلاحات پلیسی، فضاهای مجازی و امور پلیسی و بالاخره در ذیل محور آینده و گذشته پژوهشی و امنیت موضوعاتی مثل چشم انداز علمی در نیروی انتظامی، نیروی انتظامی و اهداف علمی چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
دبیر همایش ملی دانش و امنیت درپایان تصریح کرد: بر اساس اعلام سازمان تحقیقاتی و مطالعاتی ناجا، استان فارس به عنوان استان دانش محور انتخاب شده و همایش های این سازمان در استان فارس پیرامون دانش و مسایل مرتبط با آن با رویکردهای انتظامی و امور پلیسی برگزار خواهد شد.
   ۱۳۸۹/۳/۳۱

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم