نتایج رده بندی دانشگاههای ایران بر اساس وب / دانشگاه تهران در صدر ایستاد

وی گفت: در طراحی این سیستم ساز و کار طوری انتخاب شده است که بررسی و مقایسه رتبه وب سایت دانشگاهها و مراکز پژوهشی به روشهای مختلف امکانپذیر است. به عنوان مثال جستجو بر اساس نام مرکز یا جستجو بر اساس
نام استان، نیز تعیین بیست مرکز برتر و یا رتبه بندی بر اساس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا بر اساس دانشگاه آزاد اسلامی و تعیین مرتبه موسسات پژوهشی به سادگی انجام می پذیرد.رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اظهار داشت: دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی برای اینکه از تعاریف عملیاتی مفاهیم آشنا باشند و نقش خود را بر اساس تعاریف مزبور در رتبه بندی و ارزیابی سایت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی به روشنی ایفا کنند لازم است با روش شناسی این سیستم آشنا بوده و با آگاهی اولیه در جهت اصلاح و توسعه وب سایت های مربوطه اقدام کنند.

وی با اعلام بیست واحد برتر از نظر رتبه وب سایت گفت: دانشگاه تهران، پژوهشگاه حوزه دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه حوزه به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

مهراد اظهار داشت: در پنج رتبه اول از مجموع دانشگاههای کشور تنها دانشگاه تهران است که حائز رتبه اول بوده و چهار واحد دیگر به مؤسسات پژوهشی کشور تعلق دارند.

وی افزود: رتبه های ششم تا دهم وب سایت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه پیام نور (پرتال اصلی)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه فردوسی مربوط می شود در رتبه های بعدی یعنی از دهم تا بیستم نام دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه جامع علمی کاربردی (پرتال اصلی)، پژوهشگاه دانشهای بنیادی و دانشگاه صنعتی شریف مشاهده می شود.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در ارتباط با وب سایت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: رتبه های اول تا پنجم به ترتیب به دانشگاه آزاد اسلامی (وب سایت اصلی)، واحد کرج ، واحد تهران جنوب ، واحد تبریز و واحد قزوین تعلق دارند در این ارزیابی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی که بزرگترین واحد این دانشگاه است در جایگاه هشتم قرار دارد.

جدول رتبه بندی ۲۰ دانشگاه براساس معیارهای وب سنجی

۱- دانشگاه تهران
۲- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۳- پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
۴- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
۵- پایگاه حوزه
۶- دانشگاه علوم پزشکی تهران
۷- دانشگاه پیام نور
۸- دانشگاه شهید بهشتی
۹- دانشگاه علوم پزشگی مشهد
۱۰- دانشگاه فردوسی مشهد
۱۱- دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۲- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۳- دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۴- دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۵- دانشگاه شیراز
۱۶- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۷- دانشگاه تربیت مدرس
۱۸- دانشگاه جامع علمی کاربردی
۱۹- پژوهشگاه دانش های بنیادی
۲۰- دانشگاه صنعتی شریف
۲۱- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۲۲- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۳- دانشگاه ارومیه
۲۴- پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۲۵- دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۶-دانشگاه اصفهان
۲۷- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
۲۸-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۲۹- دانشگاه تبریز
۳۰- دانشگاه آزاد اسلامی
جزئیات کامل رتبه بندی دانشگاهها در سایت www.websanji.ircest.ac.ir قابل دسترسی است.

   ۱۳۸۹/۳/۲۳

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم