معاون پژوهشی وزیر علوم خبر داد: ۲۰۱ دانشگاه ایران رتبه‌بندی شدند/ جزئیات کامل رتبه بندی ایرانی دانشگاهها

محمد مهدی نژاد نوری با بیان این خبر گفت: رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌ رسانی علوم و فناوری یک دسته امتیازات که مورد نظر سازمان کنفرانس اسلامی در رتبه بندی دانشگاهها است را مدنظر قرار داده که شامل امتیازات پژوهشی، آموزشی و امتیازات مرتبط با وجهه بین المللی دانشگاهها است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: اطلاعات آموزشی دانشگاههای کشور بیشتر از خود دانشگاهها اخذ شده و اطلاعات پژوهشی نیز ازطریق مقالات چاپ شده در پایگاههای بین المللی جمع آوری شده و پس از وزن دهی به آنها رتبه بندی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه وزن حوزه پژوهش در این رتبه بندی ۵۱ امتیاز از ۱۰۰، وزن حوزه آموزش ۳۱ امتیاز، وزن مقالات و کنفرانس های بین المللی ۱۳ امتیاز و وزن وجهه بین المللی دانشگاهها ۵ امتیاز در نظر گرفته است به مهر گفت: هر کدام از این حوزه ها دارای چند پارامتر مجزا هستند. به عنوان نمونه در حوزه پژوهش، مقالات علمی را با زیرمجموعه کیفیت پژوهش، کارایی پژوهش، حجم پژوهش، نرخ رشد کیفیت پژوهش، نرخ رشد کارایی پژوهش و سقف نامه ها در نظر گرفته شده و ۵۱ امتیاز بین آنها تقسیم شده است.

مهدی نژاد نوری خاطرنشان کرد: پس از اینکه امتیاز نهایی دانشگاهها با در نظر گرفتن امتیازات حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و … به دست آمدند بیشترین امتیاز را به ۱۰۰ نرمالیزه کرده و بر اساس همین امتیازها رتبه ها را تعیین کردند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تعداد دانشگاههای کشور که در این رتبه بندی شرکت داده شده اند را ۲۰۱ دانشگاه عنوان کرد و گفت: ۷۰ دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، ۳۰ دانشگاه تحت پوشش وزارت بهداشت و ۱۰۱ واحد دانشگاه آزاد اسلامی در این رتبه بندی شرکت داده شده اند.

مهدی نژاد نوری درباره زمان اعلام نتایج رتبه بندی ۲۰۱ دانشگاه کشور به مهر گفت: این رتبه بندی به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید منتشر می شود.

   ۱۳۸۹/۹/۲۳

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم