مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با دانشگاه هنر فارس تفاهم نامه همکاری های علمی امضا کرد

بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، این تفاهم نامه که به امضای جناب آقای دکتر جعفر مهراد از سوی مرکز منطقه ای و جناب آقای دکتر علیرضا عسکری از سوی دانشگاه هنر فارس امضا شده است و معطوف به تامین اطلاعات علمی و فنی دانشگاه هنر توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری می باشد.
بر اساس شرح موضوع این تفاهم نامه مقرر است:
۱- معرفی یک نفر کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی و یا کارشناس علوم و مهندسی کامپیوتر از سوی دانشگاه هنر برای کسب آموزشهای کتابشناختی و بازیابی اطلاعات به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری.
۲- تجهیز دانشگاه به تعدادی کامپیوتر شخصی جهت انجام جستجوهای کتابشناختی به منظور بازیابی اطلاعات به شکل مدارک تمام متن.
۳- مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دانشگاه هنر را از طریق شبکه به اداره خدمات اطلاع رسانی این مرکز متصل می کند.
۴- بر حسب مورد و با ارائه معرفی نامه از سوی دانشگاه هنر، منابع اطلاعات علمی موجود در مرکز مطابق با موضوع تفاهم نامه در اختیار معرفی شدگان قرار می گیرد.
۵- مرکز مجلات فارسی موردنیاز دانشگاه هنر را تهیه و به صورت تمام متن جهت بازیابی و از طریق شبکه در اختیار دانشگاه هنر قرار می دهد.
۶- منابع انگلیسی موجود در مرکز منطقه ای و از طریق اشتراک منابع برای دانشگاه هنر تهیه می شود و دانشگاه متعهد می شود که هزینه های منابع لاتین را طبق تعرفه های مرکز پرداخت کند.
۷- به استثنای منابع غیرفارسی که دانشگاه متعهد به پرداخت تعرفه آن می شود بقیه اطلاعات به صورت رایگان و در راستای توسعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه هنر در اختیار این دانشگاه قرار می گیرد.
   ۱۳۹۱/۵/۲۱

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم