مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری عضو کنسرسیوم محتوای ملی شد.

بر اساس گزارش ادراه روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، دکتر جعفر مهراد رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دفتر دکتر فرهاد رهبر رییس دانشگاه تهران و رییس کنسرسیوم محتوای ملی سند عضویت در کنسرسیوم محتوای ملی را امضاء کردند و بدین طریق مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری رسما به عضویت این کنسرسیوم در آمد.
گفتنی است نخستین گردهمایی روسای سازمانها و مراکز مهم اطلاع رسانی کشور در خصوص ضرورت تشکیل کنسرسیوم محتوای ملی در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۷ برگزار شده و این کنسرسیوم اهدافی به شرح زیر را دنبال می کند:
۱- ایجاد بستر مناسب برای دسترسی پژوهشگران به محتوای ملی خصوصا محتوای فارسی
۲- امکان ارائه دسترسی آسان به همه نوع اطلاعات
۳- تشویق به حفظ و نگه داری دیجیتال منابع اطلاعاتی
۴- حفظ مالکیت مادی و معنوی صاحبان محتوا
۵- افزایش آگاهی جهانی از منابع با ارزش دانش ملی
   ۱۳۹۱/۴/۲۷

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم