مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبانشناسی رایانشی با تاکید بر خط و زبان فارسی را برگزار کرد.

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اهداف متعددی را دنبال می کند که یکی از آنها، حمایت از همایش ها و کنفرانس های مختلف در سطح کشور است .در این راستا گروه پژوهشی زبانشناسی رایانشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نیز کنفرانسی تحت عنوان « نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبانشناسی رایانشی با تاکید بر خط و زبان فارسی» را در تاریخ۹ و ۱۰ اسفند ۹۶ در محل رایسست برگزار کرد. در این مورد دبیر علمی این کنفرانس، دکتر فلاحتی بیان داشت: برای برگزاری کنفرانس از زمستان ۱۳۹۵ فعالیت ها آغاز شد و مصوبه گروه اخذ شد و در اسفند ۹۵ هیات رئیسه مرکز آن را مصوب کرد و سپس در خرداد ۹۶ برگزاری این کنفرانس در سطح ملی مورد تصویب شورای علمی مرکز منطقه ای، بالاترین نهاد اجرایی و سیاستگذاری در سازمان قرار گرفت.
از آن زمان تیم هیات علمی کنفرانس، دبیر علمی، دبیر اجرایی، رئیس همایش و قائم مقام رئیس تعیین شدند و این تیم کار خود را آغاز کردند. پیرو برنامه ها، ۶۳ چکیده مقاله دریافت شد و از این تعداد، ۳۳ چکیده پذیرش اولیه شد و نویسندگان مقالات خود را ارسال کردند. سپس ۲۱ مقاله داوری و مورد پذیرش نهایی قرار گرفت و در نهایت تعداد ۱۷ مقاله در طول دو روز کنفرانس ارائه شد. در روز اول آیین افتتاح از صبح تا ظهر برگزار شد و ۲ پنل وجود داشت که پنل اول به صورت موازی با ارائه ۸ سخنرانی و پنل دوم به دو بخش پنل ( ۳ سخنرانی) و کارگاه آموزشی با عنوان « پیکره ارزیابی بازشناسی موجودیت های نام مند» با سخنرانی دکتر محمود بیجن خان  برگزار شد.
در روز دوم نیز دو پنل موازی وجود داشت که نویسندگان مقالات، ۶ مقاله را ارائه دادند و یک کارگاه با عنوان « آشنایی با ترجمه ماشینی با استفاده از نرم افزار apertium» برگزار شد . ضمناً نمایشگاه نرم افزارهای زبانی هم برگزار گردید که از ۱۲ نرم افزار واصله به دبیرخانه کنفرانس، ۴ نرم افزار پذیرفته شده با عناوین « پدیدآور خودکار پیکره فارسی امروز»، « نرم افزار تایپ صوتی نویسا ( گفتار به نوشتار- نسخه عمومی)»، « نرم افزار متن به گفتار آریانا» و « رایسست کیوتر ترنسلیت» توسط طراحان این نرم افزارها ارائه گردید. اختتامیه این کنفرانس در ساعت ۱۵ روز دوم انجام شد.

   ۱۳۹۶/۱۲/۹ ۰۹:۲۱

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم