مراسم افتتاح شاخه مرکز منطقه‌ای شیراز در دانشگاه ارومیه برگزارشد

شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه ارومیه افتتاح شد.
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بر اساس وظایف و مواد اساس نامه خود و در جهت تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی کلیه محققان به منابع علمی، در دانشگاههای مختلف کشور شاخه افتتاح می کند.
در این راستا ، شاخه این مرکز در تاریخ ۸اسفند ماه ۱۳۸۹ در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه افتتاح شد. در مراسم افتتاح این شاخه که با استقبال وسیع مدیران، اعضا هیات علمی و دانشجویان این دانشگاه همراه شده بود، ابتدا دکتر صدقی، ریاست دانشگاه در سخنانی اهمیت دسترسی جامعه علمی و دانشگاهی ارومیه را به منابع علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بر شمردند. ایشان ضمن تشکر از دکتر جعفر مهراد، ریاست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، از مساعدت ایشان در افتتاح شاخه قدردانی نمودند.
سپس معاونین پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و همچنین رئیس اداره خدمات اطلاع رسانی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در سخنانی به تشریح منابع و خدمات اطلاعاتی که با افتتاح این شاخه در اختیار جامعه علمی و دانشگاهی ارومیه و استان های همجوار قرار می گیرد پرداختند.
این مراسم سپس با حضور در محل شاخه و افتتاح رسمی ساختمان مربوط ادامه یافت. در این مراسم روسای دانشگاههای مختلف ارومیه و مدیران استان حضور داشتند.
   ۱۳۸۹/۱۲/۱۱

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم