ماهنامه شماره ۱۷ ( اردیبهشت ۱۳۹۶) مرکز منطقه ای – ISC منتشر شد.

این ماهنامه به طور منظم در ۲۰۰۰ نسخه تکثیر و به تمام دانشگاه های جامع، علوم پزشکی، آزاد اسلامی، پژوهشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، شاخه های مرکز منطقه ای و بسیاری دیگر از سازمان های دولتی ارسال می گردد. در این ماهنامه اخبار و تحلیل های علمی و همچنین معرفی خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بطور منظم انعکاس می یابد.
شماره های این ماهنامه از طریق آدرس زیر قابل دسترس و مطالعه می باشد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم