عضویت دکتر مهراد در هیات مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علم و فناوری

اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اعلام کرد: دکتر جعفر مهراد به عنوان عضو هیات مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علم و فناوری انتخاب شد.
مجمع عمومی انجمن ایرانی اخلاق در علم و فناوری که به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۸۹ در تهران برگزار شد، اعضای این انجمن ، هیات مدیره جدید را برای مدت دو سال انتخاب نمودند.
گفتنی است که در دومین جلسه هیات مدیره که به تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۸۹ برگزار شد ، نظر به زمینه های مساعدی که برای ارتباطات بین المللی وجود داشت ، دکتر جعفر مهراد از بین اعضا هیات مدیره به عنوان رئیس کمیته روابط بین الملل این انجمن انتخاب شد.
   ۱۳۸۹/۱۰/۱۳

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم