صدور کد کاربری برای اعضای هیات علمی گروه‌های کتابداری کشور

امکان دسترسی اعضای هیات علمی گروه‌های کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور به پایگاههای تمام متن موجود در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از طریق کد کاربری فراهم شد.
دکتر جعفر مهراد با اعلام این خبر افزود: پایگاههای موجود در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و نیز در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به خاطر تنوع نقش می توانند مورد استفاده اعضای هیات علمی و پژوهشگران رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی قرار گیرند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بیان کرد: با استفاده از زیر سیستم های ISC، گزارش تولید علم، تهیه و تدوین پایان نامه ها و نگارش مقاله های پژوهشی امکان پذیر خواهد شد.
دکتر مهراد ادامه داد: پایگاههایی که از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دسترس استادان و پژوهشگران گروههای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای کشور قرار می گیرند، این نیز به نوبه خود می تواند در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت انجام مطالعات و تحقیقات مثمرثمر واقع شود. در اینجا پایگاههایی که تمام متن است با تعریف کد کاربری به راحتی مورد استفاده استادان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.
به گفته دکتر مهراد اسامی اعضای هیات علمی تعدادی از گروههای آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی جمع آوری شده و کد کاربری برای آنان تعریف و به صورت محرمانه در دسترس همکاران قرار گرفته است. با این همه چنانچه تا کنون با بعضی از همکاران ارتباطی در این زمینه گرفته نشده است با استفاده از این خبر می توانند نام و پست الکترونیکی خود را به نشانی info@isc.gov.ir ارسال و موضوع را پیگیری کنند.
   ۱۳۸۹/۱۲/۴

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم