ششمین نشست شورای راهبری ISC برگزار شد

ششمین نشست شورای راهبری ISC روز چهارشنبه مورخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۸۹ در دفتر معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

رئیس اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان، با اعلام این خبر افزود: در این جلسه که با حضور دکتر مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقاتی و فناوری برگزار شد، دکتر مهراد دبیر شورای راهبری ISC ضمن اعلام دستور جلسه و خوش آمدگویی به اعضاء جدید شورای راهبری ISC ابتدا گاه شمار ISC را ارائه داد و به این ترتیب اعضای شورا درباره تأسیس و توسعه ISC اطلاعات مختصر اما کاملی را به دست آوردند. در این زمینه تأسیس زیر سیستم های ISC و مصوبه های مختلف آئین نامه ها از قبیل مصوبات شوراهای انقلاب فرهنگی و شورای گسترش آموزش عالی که منجر به تأسیس این مؤسسه تحقیقاتی مستقل در حوزه علم سنجی در شیراز گردید به اطلاع اعضاء شورا رسید. دبیر شورای راهبری ISC سپس وب سایت ISC را با خصیصه های موجود و به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه به اعضاء شورای راهبری ISC معرفی کرد.

نخستین دستور جلسه تصویب مجلات دارای IF در ISC بود که در این جا دکتر مهراد تعداد ۴۰۶ مجله فارسی علمی پژوهشی و علمی ترویجی ، ۶۹ مجله عربی مربوط به کشورهای اسلامی شامل فلسطین ، لبنان ، لیبی ، عمارات ، عراق ، تونس ، سوریه ، عربستان سعودی ، سودان ، … معرفی نمود که تعداد زیادی از این مجلات به تازگی در ISC موفق به کسب IF شده بودند.دکتر مهراد یادآور شد: که در نشست قبلی تنها ۳۹ مجله عربی از کشورهای اسلامی دارای IF در ISC بود که خوشبختانه در این مرحله در اثر تلاش های بی وقفه شاغلان تحقیقاتی ISC و همکاری های سردبیران مجلات عربی کشورهای اسلامی ، تعداد مجلات دارای ضریب تأثیر افزایش پیدا نموده و انتظار می رود که هر روز بر تعداد این مجلات افزوده شود.

دکتر جعفر مهراد افزود: با توجه به روند پیشرفت های حاصل در ISC انتظار می رود که ISC به زودی جایگاه ممتازی در بین نظام های استنادی جهان به دست آورد.به گفته وی، مجلات دارای IF به تصویب اعضای شورای راهبری ISC رسید و مقرر شد معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقاتی و فناوری فهرست مزبور را به دانشگاه و سازمان های تحقیقاتی کشور ارائه دهد.

دکتر مهراد در ادامه افزود : در این جلسه معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اقدامات ISC به طور ویژه قدردانی کرد و همکاری های خود را با ISC اعلام نمود.دکتر رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرد: که معاونت آماده است در جشنواره ها و همایش های محتوای دیجیتالی و مطبوعاتی برای ISC غرفه های ویژه ای اهدا کند تا مجلات علمی کشورهای اسلامی را در آن جا در معرض نمایش قرار دهند.

دکتر مهراد بیان داشت: از همکاری های دیگر معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پذیرش نمایندگان کشورهای اسلامی عضو ISC برای جشنواره ها و همایش های مزبور بود که در این مورد دکتر رامین به طور کامل میزبانی نمایندگان ISC از کشورهای اسلامی از نظر بلیت، هواپیما، هتل و اقامت را پذیرفت.به گفته دکتر مهراد، معاون پژوهشی و فناوری وزارت بهداشت نیز از فعالیت های درخور توجه ISC اظهار خشنودی نمود و وجود مجلات وزارت بهداشت به ویژه به زبان انگلیسی را که موفق به کسب IF در ISC شده اند مطرح ساخته و اعلام نمود که این وزارت آماده است در ارسال الکترونیکی مجلات به ISC به طور ویژه همکاری کند.

دبیر شورای راهبری ISC افزود: سایر اعضای شورای راهبری، دکتر زلفی گل و دکتر شمسی پور نسبت به حمایت مادی از ISC تأکید نمودند و از معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری درخواست کردند که به نحو شایسته از بودجه ISC حمایت کنند. در ضمن دکتر زلفی گل اضافه کرد شایسته است دانشگاه های کشور برای آگاهی از وضعیت علم ایران و انجام تحلیل های علمی ISC را مشترک شده و حقوق مادی و معنوی ISC را حفظ کنند.

دکتر مهراد بیان کرد: از مصوبات مهم این نشست مرتبط با پردازش نشریات کشورهای اسلامی در ISC تصویب ورود اطلاعات نشریات کشورهای ترک زبان شمال ایران بود که مقرر گردید ISC در عرض یک سال در این مورد اقدامات شایسته به عمل آورده و نتیجه را به اطلاع شورای راهبری ISC برساند.وی در پایان گفت: به علت تمام شدن وقت امکان بررسی استاندارد OAI و رتبه بندی میسر نشد و به جلسه بعدی شورای راهبری ISC موکول گردید.

   ۱۳۸۹/۴/۲۶

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم