برگزاری سومین جلسه هماهنگی «دومین نشست هم اندیشی دانشمندان برتر کشور»

سومین جلسه هماهنگی «دومین نشست هم اندیشی دانشمندان برتر کشور» در تاریخ ۱۶ مرداد ۹۶ برگزار گردید. این جلسه با حضور دکتر صالحی و دکتر فلاحتی معاون پژوهش و فناوری رایسست و مدیر روابط عمومی و همکاری های علمی و بین المللی رایسست، دکتر شریف و دکتر فخارزاده، ریاست و معاونت انجمن نخبگان فارس، دکتر زلفی گل استاد دانشگاه همدان و دکتر خلیفه معاون اداری مالی دانشگاه صنعتی شیراز در محل مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد.در این نشست ضمن بررسی محورهای سه گانه همایش، محور چهارم با عنوان «افق های آینده علم و فناوری» پیشنهاد گردید و در مورد نحوه ی برگزاری نشست ۲۴ مرداد در محل وزارت علوم هماهنگی های لازم صورت گرفت.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم