سهم‌۴٠درصدی علوم انسانی درتولید علم فارسی دانشگاه تهران

دکتر جعفر مهراد اظهار کرد: دانشگاه تهران در طول سالیان دراز خدمات ارزنده ای در عرصه
های آموزشی پژوهشی وخدماتی ارایه داده وهم اکنون از نظر عملکرد در راس دانشگاههای دولتی و غیردولتی ایران قرار دارد. رتبه بندی انجام شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) در تابستان سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد دانشگاه تهران در بین تمام دانشگاهها در جایگاه نخست قرار دارد.
چاپ بیش از ۱۲ هزار مقاله فارسی توسط پژوهشگران دانشگاه تهران
وی با بیان این که دانشگاه تهران از نظر تولید علم فارسی درISC نیز عملکرد بسیار مثبتی دارد، افزود: این دانشگاه در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹ تعداد شش هزار و ۸۵۶ مقاله فارسی تک نویسنده و پنج هزار و ۸۷۵ مقاله فارسی چند نویسنده درنشریات معتبر علمی پژوهشی و علمی ترویجی منتشر کرده است. مجموع تولیدات علمی فارسی دانشگاه تهران درطول ۱۲ سال گذشته ۱۲ هزار و ۷۳۱ مقاله پژوهشی است که به طور میانگین استادان و پژوهشگران این دانشگاه درهرسال به چاپ یک‌هزار و ۶۱ مقاله اقدام کرده اند.
رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اشاره به این که در این پایگاه رشته های دانشگاهی به هفت رشته موضوعی کلی تقسیم شده است، تصریح کرد: این هفت رشته شامل علوم انسانی و اجتماعی، علوم کشاورزی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم دامپزشکی، علوم پزشکی و هنرو معماری است که اگر که تولید علم در رشته علوم انسانی واجتماعی با ۴۱٫۴ درصد در جایگاه نخست قرار می گیرد. در حالی که سهم دانشمندان ایران به طور کلی در تولید علم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به زبان انگلیسی اندک و ناچیز است اما در مقابل تولید علم در این رشته ها به زبان فارسی بسیار چشمگیر بوده و از نظر علمی، منطقی و پذیرفتنی است که موضوعات علوم انسانی و اجتماعی که اکثرا با مسایل بومی سروکار دارند به زبان فارسی و برای مخاطبان فارسی زبان که به طور معمول درگیر این موضوعات هستند، نوشته شود.
وی افزود: بعد از رشته علوم انسانی و اجتماعی، دانشمندان علوم کشاورزی در دانشگاه تهران ۲۸٫۴ درصد از کل مقالات موجود از دانشگاه تهران در«آی.اس.سی» را به خود اختصاص داده‌اند. بدین ترتیب بیش از ۷۰ درصد تولیدات علمی دانشگاه تهران به رشته های علوم انسانی و اجتماعی و علوم کشاورزی مربوط می شود.
انتشار بیش از۵۰ درصد مقالات علمی فارسی دانشگاه تهران به صورت تک نویسنده‌
مهراد خاطرنشان کرد: بر اساس آمار موجود در پایگاه ISC از مجموع ۱۲هزار و ۷۳۱ مقاله این دانشگاه در پایگاه تعداد شش هزار و ۸۷۹ مقاله (۵۴ درصد) یک نویسنده، سه هزار و ۲۰۴ مقاله (۲۵٫۱ درصد) دو نویسنده، هزارو ۶۸۵ مقاله (۱۳٫۲ درصد) سه نویسنده، ۷۱۳ مقاله (۵٫۶ درصد) چهار نویسنده، ۲۱۴ مقاله (۱٫۷درصد) پنج نویسنده، ۳۶ مقاله شش نویسنده، ۱۴ مقاله هفت نویسنده، دو مقاله هشت نویسنده و سه مقاله نیز ۹ نویسنده دارند.
چاپ ۳۸ درصد مقالات علوم کشاورزی دانشگاه تهران تنها توسط یک پژوهشگر
رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری خاطرنشان کرد:چنانچه بخواهیم مشارکت در نگارش مقاله‌های علمی را بر اساس موضوع رده بندی کنیم به آمار جالب توجه دیگری دسترسی پیدا می کنیم. در رشته دامپزشکی ۱۸۰ مقاله تک نویسنده و ۴۱۱ مقاله چند نویسنده مشاهده می شود. در رشته فنی مهندسی ۴۱۱ مقاله تک نویسنده (۳۶ درصد) و ۷۳۱ مقاله چند نویسنده (۶۴ درصد) وجود دارد. در علوم کشاورزی ۳۸ درصد مقالات (یک‌هزارو ۲۳۹ مقاله) توسط یک پژوهشگر به رشته تحریر در آمده است و تعداد مقالات چند نویسنده در این حوزه دو هزار و ۲۳ مقاله (۶۲درصد) است.
سهم اندک مقالات علوم پایه دانشگاه تهران در مجلات علمی فارسی
وی با تاکید براین که در حوزه علوم پایه تعداد کمی مقاله به زبان فارسی منتشر می شود، ادامه داد: علت آن نیز تعداد اندک مجلات معتبر علمی است؛ بدین ترتیب سهم این رشته در تولیدات علمی دانشگاه تهران نیز در مقایسه با سایر رشته های علمی اندک است. تعداد مقالات علوم پایه ۴۰۵ و تعداد مقالات چند نویسنده ای ۵۴۲ عدد است.
انتشار سه هزار و ۴۳۷ مقاله علوم انسانی به صورت چند نویسنده ای توسط محققان دانشگاه تهران
چهره ماندگار رشته کتابداری و اطلاع رسانی با بیان این که آمار مقالات علوم انسانی که توسط محققان دانشگاه تهران نوشته شده در خور توجه است، تصریح کرد: در این رابطه تعداد سه هزار و ۴۳۷ مقاله به صورت چند نویسنده ای در مجلات معتبر علمی پژوهشی و علمی ترویجی منتشر شده است.
وی گفت: وضعیت هنر و معماری و علوم پزشکی از نظر تولید علم متفاوت است. در حوزه علوم پزشکی به لحاظ ارتباطات علمی پژوهشگران دانشگاه تهران ۳۵۶ مقاله تک نویسنده و ۱۵۳ مقاله چند نویسنده منتشر کرده اند. در رشته هنر و معماری نیز به ترتیب ۲۴۲ مقاله تک نویسنده (۸۵٫۵درصد) و ۴۱ مقاله چند نویسنده (۱۴٫۵درصد) در ISC به ثبت رسیده است.
به گفته وی، بدین ترتیب تولیدات علمی دانشگاه تهران به زبان فارسی و پردازش شده در ISC در رشته های علوم انسانی، علوم کشاورزی، فنی مهندسی، علوم پایه، علوم دامپزشکی، علوم پزشکی و هنرو معماری به ترتیب ۴۱٫۴ درصد، ۲۸٫۴ درصد، ۹٫۹ درصد، ۸٫۲ درصد، ۵٫۱ درصد، ۴٫۴ درصد و۲٫۵ درصد است.
مهراد با بیان اینکه استناد در ISC و سایر نظام های استنادی اهمیت ویژه دارد، تاکید کرد: استناد نشان دهنده کیفیت پژوهش، توان علمی و نفوذ آفرینش های فکری دانشمندان به حساب می آید.
به گفته وی تقسیم استنادها بر اساس رشته های موضوعی در بطن خود پیام مهم دیگری دارد و اگر تعداد مقالات هر رشته موضوعی را در دانشگاه تهران با تعداد استنادهای صورت گرفته مد نظر قرار دهیم، در این صورت کیفیت پژوهش های انجام شده خود نمایی خواهد کرد.
   ۱۳۸۹/۱۲/۱۶

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم