ساختمان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری امسال بهره برداری می شود

‘وفایی سدهی’ افزود: در سفر مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۷ ،‌مبلغ۱۵ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه ساختمان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اختصاص داده شد. سدهی خاطر نشان کرد: از رقم مزبور در سال ۱۳۸۸،مبلغ ۱۰ میلیارد ریال که جزو تعهدات وزارت نفت بود به طور کامل محقق شد و به نوبه خود در تکمیل پروژه ساختمان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری موثر افتاد. به گفته رئیس گروه طرح و برنامه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، باقیمانده مبلغ اهدایی مقام معظم رهبری به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری که جزو تعهدات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است با پیگیری هایی که به عمل آمده به زودی پرداخت خواهد شد. رئیس گروه طرح و برنامه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، گفت: با برنامه ریزی های به عمل آمده انتظار می رود ساختمان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با بیش از ۲۳هزار متر زیربنا در زمینی به مساحت ۱۴ هزار متر مربع در سال ۱۳۸۹ مورد بهره برداری قرار گیرد

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم