رئیس کتابخانه ملی از مرکز منطقه‌ای و ISC بازدید خواهد کرد

دکتر اسحاق صلاحی، مشاور فرهنگی رییس جمهور و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بازدید خواهد کرد.
رییس اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اعلام این خبر افزود: در این بازدید که ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۵/۵/۱۳۹۰ صورت خواهد گرفت، دکتر صلاحی از بخش های مختلف این دو مؤسسه بازدید خواهند داشت و با دکتر جعفر مهراد، رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و معاونان ایشان گفتگو و مذاکره خواهند کرد.
نجمه حمیدی فرد اظهار داشت: در این بازدید، نظر به مشترکات فراوانی که بین ماموریت ها و اهداف این دو مؤسسه با سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، پیرامون موضوعاتی که دو نهاد بتوانند در آن قلمرو به اتفاق نظر برسند، تبادل نظر خواهد شد.
رییس اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: به احتمال بسیار زیاد پس از انجام مذاکرات، جمع بندی و حصول این نتیجه که این سازمان ها برای پیشرفت علمی و اطلاع رسانی میهن اسلامی و سایر کشورهای هدف می توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند، تفاهم نامه ای تهیه خواهد شد و در آینده نزدیک به امضای رؤسای این مؤسسات خواهد رسید.
   ۱۳۹۰/۵/۳

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم