رئیس اداره برنامه نویسی استنادی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام منصوب شد

بر اساس حکم دکتر جعفر مهراد، مهندس نیما جعفری به عنوان رئیس اداره برنامه نویسی استنادی پایگاه ISC منصوب شد. بر اساس این حکم مسئولیت ایجاد سایت رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام و نگهداری و روزآمدسازی آن نیز به اداره برنامه نویسی استنادی واگذار شده است. لازم به ذکر است که اخیراً معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام را به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محول کرده است.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم