دکتر جعفر مهراد از سوی نظام رتبه بندی QS به عنوان یکی از ۱۳۰۰ پژوهشگر برای انتخاب دانشگاههای برتر جهان در سال ۲۰۱۰ برگزیده شد

شاخص های ارزیابی در نظام رتبه بندی QS

به گفته حمیدی فرد رییس اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شش شاخص در این رتبه بندی مورد توجه قرار می گیرد:

ارزیابی موسسات آموزش عالی توسط خبرگان آموزش عالی چهل درصد، نسبت استناد به اعضای هیئت علمی بیست درصد، نسبت استناد به دانشجو بیست درصد، دانشجویان بین المللی پنج درصد، اعضای هیئت علمی بین المللی پنج درصد و بررسی استخدام های بین المللی ده درصد.

وی گفت: در این رتبه بندی از تقریباً ۱۳۰۰ دانشمند جهان از بیش از ۸۰ کشور خواسته می شود تا بهترین دانشگاههای موجود در نقاط جغرافیایی مختلف را شناسایی کنند و زمینه هایی را معرفی کنند که در آن حیطه ها از اطلاعات کافی برای ارزیابی و تعیین جایگاه علمی دانشگاهها برخوردار باشند. حمیدی فرد افزود: دکتر جعفر مهراد از جمله ۱۳۰۰ دانشمندی است که QS از وی برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاههایی که در حوزه علوم انسانی و اجتماعی از جایگاه برتری برخوردارند دعوت به عمل آورده است.

وی بیان داشت : از پروفسور مهراد درخواست شده است که ده دانشگاه تراز اول ایران را که در حیطه علوم انسانی و اجتماعی از موقعیت ممتازی برخوردارند معرفی کند. در مرحله بعد، دکتر مهراد پنجاه دانشگاه معتبر جهان را در حیطه های یاد شده به QS معرفی می کند. به طوری که پیشتر گفته شد چهل درصد از کل رقم ارزیابی به این شاخص اختصاص دارد.

حمیدی فرد اظهار داشت: پروفسور مهراد در سال ۲۰۰۹ میلادی در نشست مالزی که از سوی QS برای کشورهای آسیای جنوب شرقی به منظور آشنایی دانشگاهها با این نظام رتبه بندی برگزار شده بود سخنرانی کرد و ISC را در این سخنرانی به متخصصان آموزش عالی کشورهای جهان معرفی نمود.
گفتنی است رتبه بندی دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران اخیراً به ISC واگذار شده و ISC با انجام ارزیابی، نتایج رتبه بندی دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور را در پایان آبان ماه ۱۳۸۹ اعلام خواهد کرد.

   ۱۳۸۹/۳/۲۳

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم