دانشگاه تهران درجهان اسلام اول شد/ آمارتولید علم ایران قبل و بعدانقلاب

جعفر مهراد افزود: پدیده تولید علم اندکی بیش از یک ربع قرن سابقه دارد و با توجه به پیشرفت های چشمگیری که در نیمه دو قرن بیستم صورت گرفت، انتشارات علمی به صورت تصاعدی افزایش یافته است در نتیجه کنترل انتشارات در رأس برنامه های نظام های خدمات نمایه سازی قرار گرفت.
وی اظهار داشت: موسسات ISI، اسکوپوس و ISC نمونه های بارزی از نظامهایی هستند که کنترل انتشارات علمی را بر اساس معیارهای علم سنجی و تحلیلهای استنادی انجام می دهند.

رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در توسعه تولیدات علمی، با توجه به سابقه کشورهای توسعه یافته، این کشورها بیش از هر کشور دیگری در جهان به نشر مقاله های پژوهشی در مجلات معتبر بین المللی اقدام کردند از این رو مقایسه کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته این واقعیت را نشان می دهد که چون میزان توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه اندک بود به همین تناسب نیز تولیدات علمی آنها ناچیز و مختصر بود.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال مقایسه تولیدات علمی ایران در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با بعد از پیروزی همین وضعیت را به وضوح نشان می دهد.

مهراد افزود: گرچه نظامهای استنادی مانند ISI در پیش از پیروزی انقلاب در عرصه های علمی جهان وجود داشت اما ناچیز بودن میزان انتشارات علمی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی ایران باعث شده است که در پیش از انقلاب نامی از ایران در نظامهای سنجش سنجش و اندازه گیری تولید علم به میان نیاید.

وی اظهار داشت: اما روند رشد دانشگاهها از لحاظ کمی از یک سو و تأسیس دوره های عالی به ویژه بعد از جنگ تحمیلی و پرداختن به نشر مقاله های تحقیقاتی از سوی دیگر باعث اعتلای نام ایران در بین کشورهای تولید کننده علم شده است به طوریکه اکنون ایران در بین کشورهای منطقه و جهان اسلام مقام دوم و در بین تمام کشورهای جهان مقام ۲۲ را دارا است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: ذکر این نکته غرور آفرین در آستانه ورود به ۳۲ امین سالگرد پیروزی انقلاب جای بسی خوشحالی است که دانشگاه تهران با تولید حدود ۱۵۰۰ مقاله در بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تمام کشورهای اسلامی رتبه اول را دارد.

   ۱۳۸۹/۱۱/۲۱

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم