خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به آموزش و پرورش فارس

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، با توجه به وجود شعار پژوهش محوری در آموزش و پرورش به عنوان یکی از سه شعار راهبردی مصوب در سال ۱۳۹۱ ( دو شعار دیگر اقامه نماز و نظم و انضباط اجتماعی بودند) و نیز توجه خاص مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (رایسست) به این موضوع، از سال ۱۳۹۶ فعالیت های گسترده ای برای برقراری تعاملات علمی و پژوهشی با آموزش و پرورش تعریف و عملیاتی شد.
رایسست با هدف پایین آوردن سن پژوهش در جمهوری اسلامی ایران، تعاملات گسترده ای را به عنوان یک مطالعه کوچک مقیاس و در سطح استان فارس با آموزش و پرورش استان آغاز نمود.
در همین راستا جلسات متعددی در محل اداره‌ی کل آموزش و پرورش استان فارس و نیز رایسست برگزار شد که هدف این جلسات آشناسازی آموزش و پرورش با پتانسیل اطلاعاتی و خدمات رایسست و شناسایی زمینه های احتمالی تعامل بوده است.
برنامه ریزی های لازم برای بازدید مدیران، آموزگاران و دانش آموزان از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به عمل آمد و بلافاصله بازدیدهای مزبور عملیاتی شد. در طی بازدید که زمان آن عموما ۹۰ دقیقه بوده است بازدیدکنندگان با پتانسیل و خدمات اطلاعات علمی رایسست، پایگاه ها و منابع اطلاعاتی علمی و نیز روال اطلاع یابی در اینترنت آشنا شوند.

شایان ذکر است در طی سال ۱۳۹۶ در مجموع ۷۳ گروه دانش آموزی (شامل ۳۸۹۰ دانش آموز) از مدارس مختلف استان فارس از رایسست بازدید به عمل آوردند.


علاوه بر بازدیدهای دانش آموزان در رایسست، برنامه کارگاه آموزشی نیز برای مدیران و آموزگاران آموزش و پرورش استان فارس برگزار شد. پیرو این برنامه در سال ۱۳۹۶، تعداد ۱۹ کارگاه آموزشی برای ۸۳۴ نفر از مدیران، معاونان و دبیران مدارس منتخب استان برگزار شد. در این کارگاه ها شرکت کنندگان با انواع پایگاه های اطلاعات علمی و نیز نحوه جستجوی اطلاعات در این پایگاه ها آشنا شدند.

هدف از برگزاری این کارگاه های آموزشی، اطلاع رسانی همزمان به هر دو قشر آموزگاران و دانش آموزان در خصوص پایگاه ها و منابع اطلاعاتی بوده است. بازخوردهای دریافتی از گروه های بازدید کننده حاکی از آن است که این بازدیدها برای شرکت کنندگان مفید بوده است و از این رو این برنامه ها در ابعاد وسیع تر در سال ۱۳۹۷ پیگیری خواهد شد.


مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم