حضور معاونت آموزش و پرورش استان فارس در مرکز منطقه ای

در دور جدید تعاملات با آموزش و پرورش، دکتر احمدی معاونت محترم پژوهش و فناوری آموزش و پرورش استان فارس و جمع دیگری از مدیران آن سازمان در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۶ در جلسه ای در محل رایسسست حضور یافتند. در این جلسه که در آن دکتر دهقانی، دکتر صالحی و دکتر فلاحتی از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری حضور داشتند، راهکارهای همکاری و تعامل رایسست با آموزش و پرورش بررسی و اعضای کارگروه همکاری تعیین شد.

   ۱۳۹۶/۷/۱ ۰۹:۰۸

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم