حضور ریاست رایسست و ISC در جلسه شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو

در روز دوشنبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶، ریاست محترم رایسست و ISC جناب آقای دکتر دهقانی، در جلسه شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو در محل دفتر وزیر محترم آموزش و پرورش حضور یافتند. این نشست با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش به عنوان رئیس شورا، دکتر علیرضا کمرئی (دبیر کل کمیسیون)، دکتر صدری (دبیر منطقه ای آیسسکو) و سایر اعضا از ساعت هشت الی ده صبح برگزار گردید.
در این نشست وزیر محترم آموزش و پرورش بر اهمیت نقش آیسسکو در همگرایی کشورهای اسلامی و لزوم تقویت این مجموعه در کشور تاکید نمودند. همچنین بر ضرورت استفاده از پتانسیل آیسسکو برای خروج از انفعال و پررنگ شدن نقش کشورهای اسلامی در سطح بین المللی مطالبی ارائه نمودند
در ادامه، دبیر محترم کمیسیون توضیحاتی در خصوص تاریخچه آیسسکو و فعالیتهای چند سال اخیر آن را ارائه داده و  ریاست محترم سازمان در خصوص عملکرد رایسست و ISC گزارشی را ارائه نمودند. همچنین پیشنهاد برگزاری اولین اجلاس دبیران کمیسیون های ملی آیسسکو در تیر ۱۳۹۷ در شیراز به صورت مبسوط ارایه گردید. مسائل مختلف از جمله اهمیت نشست دبیران و نیز تامین مالی آن، مورد بحث و توجه قرار گرفت. مقرر شد میزان اعتبار پیشنهادی به دبیر کل محترم آیسسکو ارسال تا به طور مشخص میزان مشارکت آن مجموعه در برگزاری نشست مشخص گردد. همچنین مقرر گردید کمیته های اجرایی نشست توسط دبیر خانه کمیسیون ملی کشور نسبت به ارائه برنامه های اجلاس اقدام نمایند .

   ۱۳۹۶/۱۰/۴ ۱۰:۲۴

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم