جزئیات فرآیند دریافت اعتبار تکمیل پروژه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اعلام شد

اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اعلام کرد: در سفر دوم ریاست جمهوری به استان فارس مبلغ ۵ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در سال ۱۳۸۸، از محل اعتبارات وزارت نفت اختصاص یافت.
حمیدی فرد افزود: پس از ابلاغ مصوبه فوق الذکر به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گروه طرح و برنامه مرکز منطقه ای که متصدی پیگیری های مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری به استان فارس میباشد با هماهنگی ریاست مرکز منطقه ای پیگیرهای خود را از حوزهای مختلف جهت اجرائی شدن مصوبه آغاز نمود.
وی ادامه داد:بلافاصله تیم اجرائی مرکز متشکل از حوزه معاونت اداری و مالی, مدیریت فنی و گروه طرح و برنامه مرکز تشکیل و وارد مذاکره با حوزه مدیریت طرح کمک به مناطق نفت خیز در شرکت ملی نفت ایران که حوزه اجرائی مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری به استان فارس بود, گردید.
رئیس اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی خاطرنشان کرد: مرحله اول انتخاب پیمانکار پروژه و انعقاد قرارداد به صورت مترمربعی جهت شروع اجرای موضوع پیمان بود که به خوبی به انجام رسید. موضوع پیمان اجرای محوطه شمالی و تکمیل موتور خانه مرکزی پروژه بزرگ و بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بود که بلافاصله پس از انعقاد قرارداد با پیمانکار عملیات اجرائی آن آغاز گردید.
به گفته حمیدی فرد: شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران جهت پرداخت اعتبار مصوبه درخواست ارائه اسناد و مدارک مثبته مربوطه به قرارداد نمود که این مهم پس از انجام کلیه مراحل و رفع نواقص مورد نظر شرکت ملی نفت ایران سرانجام در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به شرکت مزبور ارائه گردید پیمانکار پروژه به سرعت مراحل اجرائی پروژه را آغاز و سرانجام اولین صورت وضعیت اجرای پروژه در ابتدای مرداد ماه سال ۸۹ به شرکت ملی نفت ارائه شد.
حمیدی فرد گفت:همکاری بسیار مطلوب حوزه مدیریت محترم طرح کمک به مناطق نفت خیز تحت مدیریت توانمند مهندس شهاب الدین که با تلاش های خالصانه کارشناسان آن حوزه ممزوج شده است باعث گردید در کمتر از یک ماه مراحل بررسی صورت وضعیت اول اجرای پروژه توسط آن حوزه انجام و در تاریخ ۲۶/۵/۸۹ اولین قسط اعتبار مذکور به ارزش ۱۷۵۰ میلیون ریال به حساب مرکز واریز گردید که در ایجاد انگیزه و سرعت اجرائی پروژه بسیار موثر بوده است.
وی افزود: پیشرفت اجرائی پروژه باعث گردید که صورت وضعیت های دوم و سوم(قطعی) در ماههای مهر و دی سال ۸۹ توسط مرکز منطقه به شرکت ملی نفت ارائه گردد. در مقابل شرکت ملی نفت نیز پرداخت های قسط دوم و سوم(نهائی) را در آبان ماه و بهمن ماه به ترتیب با ارزش ۱۴۸۰ میلیون ریال و ۱۷۷۰ میلیون ریال را به حساب مرکز منطقه واریز نمود.
قابل ذکر است پروژه مربوط سفر دوم ریاست جمهوری که مسئول پرداخت آن وزارت نفت بوده است پس از پایان عملیات اجرائی آن مقارن با عید بزرگ قربان سال جاری به طور غیر رسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی در پایان گفت: در همین زمینه جا دارد از همکاری بسیار مطلوب وزارت نفت در تامین اعتبار مصوبه سفر مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۷ که مراحل اجرائی آن تا سال ۸۸ به طول انجامید, قدردانی نمود که در این مصوبه شرکت ملی نفت ایران مسئول تامین ۱۰ میلیارد ریال آن تعیین گردید که در طی سه قسط این اعتبار را در سال ۸۸ به مرکز منطقه ای پرداخت نمود که در پیشبرد امور و تسریع در بهره برداری پروژه در سال ۱۳۸۹ بسیار موثر واقع گردید.
   ۱۳۸۹/۱۲/۳

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم