جدیدترین شماره نشریه IJISM منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ، نشریه انگلیسی زبان International Journal of Information Science and Management (IJISM)    که توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) از سال  ۲۰۰۳  میلادی در هر سال دو شماره از آن منتشر می شود، اکنون شماره دوم از جلد چهاردهم مربوط به سال ۲۰۱۶ میلادی را روانه کتابخانه ها و مراکز اسناد ملی و بین المللی نمود.

IJISM دارای هیات تحریریه بین المللی است و توسط پایگاه های ELSEVIER، Ebsco، Scopus، ISC  و ایران ژورنال (نظام نمایه سازی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری(RICeST) ) نمایه سازی می شود. این مجله در چاپ مقالات به موضوعاتی مانند علم سنجی، وب سنجی، کتابداری و علم اطلاعات، مدیریت اطلاعات، انفورماتیک و فناوری های اطلاعاتی توجه دارد.

لازم به ذکر است گرچه مجله IJISM  به صورت چاپی منتشر می شود اما دسترسی به تمام شماره های این نشریه از طریق وب سایت www.ricest.ac.ir  و با انتخاب گزینه ایران ژورنال و سپس IJISM  و یا از طریق نشانی http://ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism امکان پذیر می باشد. با توجه به طراحی وب سایت این نشریه، علاقه مندان به چاپ مقاله لازم است با ثبت نام در این وب سایت مقاله خود را از آن طریق ارسال نمایند.

مقالات این شماره به شرح است:

Uses and Gratification Theory in Connection with Knowledge and Information Science: A Proposed Conceptual Model
Jafar Mehrad, Pegah Tajer
Global Repository Movement in the Domain of Library and Information Science Discipline
Bijan Kumar Roy, Subal Chandra Biswas, Parthasarathi Mukhopadhyay
Informational Citing Conformity: A Motivation for Citation to Multi-Author Articles
saeideh Ebrahimy, Farideh Osareh
Librarians and Positive Thinking Skills: A Case Study of Central University Libraries Affiliated to Iran Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) in Tehran
Somayeh Ghavidel, Abbas Gilvari
Analyzing the Market of Newly Emerging IT-Based Jobs in Library and Information Science and Identifying IT Librarian Competencies
Rahim Shahbazi, Fatmeh Fahimnia, Aziz Hedayati Khoshemehr
Transformational leadership and knowledge sharing
Ali Mohammadi, Zahra Boroumand
PDF
A Hybrid Accurate Alignment method for large Persian-English corpus construction based on statistical analysis and Lexicon/Persian Word net
Mohammad Bagher Dastgheib, Seyed Mostafa Fakhrahmad, Mansour Zolghadri Jahromi
PHMM: Stemming on Persian Texts using Statistical Stemmer Based on Hidden Markov ModelPHMM: Stemming on Persian Texts using Statistical Stemmer Based on Hidden Markov Model
fatemeh momenipour, mohammadreza keyvanpour

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم