جایگاه اول دانشگاه تهران درمیان دانشگاههای کشور براساس رتبه بندی وبومتریکس

دکتر محمد رضا قانع عضو هیأت علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اعلام این خبر افزود: از اواخر ژانویه ۲۰۱۱ دسترسی به نتایج جدید رتبه بندی دانشگاههای جهان بر اساس شاخص های وب سنجی امکان پذیر است. علاقه مندان با مراجعه به آدرس اینترنتی http://www.webometrics.info می توانند به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
وی گفت: در بین ۱۲۰۰۰ دانشگاه موجود در این رتبه بندی، تعداد ۱۶۲ دانشگاه از ایران مشاهده می شود که در مقایسه با سال گذشته تعداد ۱۷ دانشگاه کاهش داشته است.
قانع اظهار داشت: همانند نسخه جولای ۲۰۱۰، دانشگاه تهران علاوه بر اینکه بین دانشگاههای کشور رتبه نخست را دارد با کسب رتبه ۹۳۸ در بین هزار دانشگاه برتر جهان قرار دارد.
وی در ادامه افزود: در سال گذشته پراکندگی رتبه دانشگاههای ایران در وب سنجی اسپانیا از رتبه ۸۹۹ تا ۱۱۹۷۵ بود. اما در حال حاضر دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از رتبه ۹۳۸ تا ۱۱۷۹۵ و دانشگاههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رتبه ۱۰۱۱ تا۱۱۷۹۵ و دانشگاههای آزاد اسلامی از رتبه ۴۲۰۵ تا ۱۱۸۸۰ را به خود اختصاص داده اند.
قانع بیان داشت: نکته قابل توجه میانه رتبه دانشگاههای وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاههای آزاد اسلامی است که به ترتیب برابر ۷۲۳۷، ۶۰۸۹، و ۱۰۱۷۵ می باشد. در این صورت ۵۰ درصد توزیع رتبه های بالا و پایین میانه برای دانشگاهها مشخص است. بنابراین دانشگاهها می توانند وضعیت خود را با دانشگاههای دیگر مقایسه نمایند.
وی گفت: ۷ دانشگاه وزارت علوم تا رتبه ۲۰۰۰ را کسب نموده اند و این میزان برای دانشگاههای وزارت بهداشت برابر ۵ دانشگاه است. همچنین تعداد دانشگاههایی که رتبه بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ را به خود اختصاص داده اند برای وزارت علوم شامل ۱۴ دانشگاه، وزارت بهداشت ۸ دانشگاه و دانشگاههای آزاد اسلامی ۲ دانشگاه می باشد و با توجه به میانه های محاسبه شده، رتبه ۲۹ دانشگاه وزارت علوم و ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی و ۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی بالای میانه خود قرار دارد. چنانچه میانه کل رتبه های دانشگاههای ایران را که برابر ۷۵۷۶ است در نظر بگیریم، رتبه ۶۴ دانشگاه بالاتر از میانه قرار دارند.
دکتر قانع در ادامه اظهار داشت: مقایسه صورت گرفته بین دانشگاههای ایرانی مشترک در نظام وب سنجی اسپانیا با نظام ارزیابی وب سایت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور به آدرس http://websanji.ricest.ac.ir نشان داد که بین رتبه دانشگاههای وابسته به وزارت علوم در دو نظام ارزیابی شدت رابطه برابر ۸۱ صدم می باشد. این حکایت از ضریب همبستگی بالایی دارد و نشان می دهد دانشگاههایی که در نظام وب سنجی اسپانیا رتبه بالا کسب نموده اند در نظام ارزیابی وب سایت ها (که توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ایجاد گردیده) نیز دارای رتبه بالا می باشند. ضریب همبستگی دانشگاههای وزارت بهداشت در دو نظام برابر ۷۹ صدم است و این ضریب برای دانشگاههای آزاد اسلامی به میزان ۷۵ صدم می باشد.
وی در خاتمه افزود: به طور کلی ضریب همبستگی کلیه دانشگاههای ایران که مشترکاً در دو نظام ارزیابی ایران و اسپانیا دارای رتبه هستند برابر ۸۴ صدم می باشد و ضریب تعیین آنها ۵/۷۰ است و حاکی از آن می باشد که بین شاخص های هر دو نظام به میزان ۷۰ درصد نقاط مشترک وجود دار
   ۱۳۸۹/۱۱/۲۰

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم