تصویب برنامه کارشناسی‌ارشد مدیریت و سازماندهی نسخه‌های خطی

دکتر جعفر مهراد سرپرست کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی و عضو گروه برنامه ریزی علوم اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعلام این خبر گفت: برنامه کارشناسی ارشد مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی که از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران فرستاده شده بود پس از چندین ماه کار بر روی این برنامه و در نهایت تدوین برنامه ای جدید برای این دوره، در گروه برنامه ریزی علوم اجتماعی مطرح شد.
وی افزود: اعضای گروه برنامه ریزی علوم اجتماعی پس از شنیدن گزارش این دوره، برنامه مذکور را به اتفاق آرا تصویب کردند.
به گفته دکتر مهراد، مقرر است این برنامه جهت تصویب نهایی به شورای عالی برنامه ریزی ارسال و سپس به امضاء وزیر علوم،تحقیقات و فناوری برسد.
   ۱۳۹۰/۳/۱۶

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم