بر‌گزاری کارگاه آموزشی پروکوئست در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

پیرو امضاء قرارداد همکاری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری جهت تأمین منابع علمی دانشگاه های کشور با پایگاه علمی پروکوئست، جلسه ای در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ با حضور ریاست و معاونان مرکز و نمایندگان پایگاه اطلاعاتی پروکوئست در مرکز منطقه ای برگزار گردید و طی آن مقرر شد در گام نخست کنسرسیومی تشکیل گردد و بر اساس آن اتصال و استفاده ی دانشگاه های شیراز، صنعتی شیراز، خلیج فارس، هرمزگان، علوم پزشکی شیراز و یاسوج از این پایگاه اطلاعاتی میسر شود

بر این اساس کارگاه آموزشی پروکوئست  روز سه شنبه مورخ ۱۸/۲/۹۷ با حضور نمایندگان دانشگاه های مرتبط و مدرسان و نمایندگان پروکوئست در مرکز منطقه ای برگزار گردید. در این کارگاه آقای دکتر زرگر مدیر عامل شرکت فرآیدا و نماینده ناشرین در پروکوئست، خانم صنیعی مدیر فروش در ایران،  آقای رشاد فورس مدیر فروش در منطقه ی خاورمیانه، آقای آناس عبدالهادی مدیر منطقه ای در خاورمیانه و آفریقا و آقای ماین هارد کاتلر مدیر ارتباطات علمی، به معرفی خدمات و امکانات این پایگاه به عنوان بزرگترین، جامع ترین و مرتبط ترین منبع تحقیقاتی در رشته های گوناگون( شامل ۳۹ پایگاه اطلاعاتی تمام متن) پرداختند.

شایان ذکر است پروکوئست  دارای بیش از ۲۵۰۰۰ جلد کتاب، ۱۷۰۰۰ مجله علمی و تجاری، ۱۹۰۰۰ پایان نامه، ۲۴۵۰۰ مقاله کنفرانس ها، ۴۰۰۰ مجله و روزنامه و در حدود ۱۵۰۰۰۰ کتاب الکترونیکی در حوزه های موضوعی مختلف را در بر دارد. همچنین به عنوان بزرگترین پایگاه الکترونیکی پایان نامه های دنیا در حدود ۴٫۵ میلیون پایان نامه را به صورت تمام متن از ۳۱۰۰ دانشگاه دنیا را در خود جمع آوری کرده است و هر ساله .۲۰۰۰۰۰ پایان نامه به این پایگاه اضافه می شود
.مقرر گردید پس از اتمام این کارگاه، شرکت کنندگان اطلاعات را به دانشگاه های خود جهت استفاده از این پایگاه منتقل کنند


مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم