برگزاری کارگاه علمی برای اساتید دانشگاه صنعتی

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، روز دوشنبه مورخ ۲۱اسفندماه هزار و سیصد و نود وشش، مجموعه کارگاه هایی با عناوین “آشنایی با سیستم های رتبه بندی بین المللی و جایگاه دانشگاه های ایران در آنها”، “شاخص های ارزیابی پژوهش” و “آلتمتریکس: شاخص های جدید علم سنجی” برای اساتید گروه های کنترل، قدرت، الکترونیک و مخابرات دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.
این کارگاه های آموزشی توسط دکتر محمد جواد دهقانی ریاست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر محمدرضا قانع عضو هیأت علمی گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات مرکز منطقه ای و دکتر هاجر صفاهیه عضو هیأت علمی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع ارائه شد.
در اولین کارگاه با عنوان “آشنایی با سیستم های رتبه بندی بین المللی و جایگاه دانشگاه های ایران در آنها” دکتر دهقانی با اشاره به شاخص های متنوع که در جایگاه دانشگاه ها در نظام های رتبه بندی موثر می باشند، به جایگاه دانشگاه صنعتی نیز اشاره کرد و ضمن قابل قبول شمردن جایگاه آن به اساتید گروه ها توصیه هایی در خصوص چگونگی ارتقاء در این نظام ها را یادآور شد. در این کارگاه به مبحث استناددهی به مقالات علمی و همکاری بین المللی بین دانشگاهی به عنوان دو مورد از کلیدی ترین عناصر در ارتقاء جایگاه دانشگاه های کشور اشاره شد.
در کارگاه دوم که توسط دکتر محمدرضا قانع و با عنوان “شاخص های ارزیابی پژوهش” برگزار شد به شاخصه هایی همچون علم سنجی، کتابسنجی، بهره وری اطلاعات و شاخص هرش پرداخته شد.
در کارگاه آخر که توسط دکتر هاجر صفاهیه با عنوان “آلتمتریکس: شاخص های جدید علم سنجی” برگزار شد، وی به مباحثی همچون استنادهای دریافتی مقالات، محدودیت ها و نقاط ضعف مقیاس های سنتی ارزیابی تأثیر پژوهش، ارزشیابی آثار پژوهشی در محیط وب ۲، شاخص های آن لاین در مقایسه با شاخص های سنتی و رابطه آلتمتریکس و مقیاس ها و ابزارهای آلتمتریکس پرداخت.
در پایان نیز این گروه از اساتید دانشگاه صنعتی بازدیدی از موزه قرآن های نفیس داشتند.

   ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۰

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم