برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و فنون زرهی

در روز  یکشنبه مورخ ۲۴ دی ۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور ۲۰ نفر از اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و فنون زرهی برگزار شد. بازدیدکنندگان دسترسی به منابع اطلاعاتی رایسست را برای پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی محققان بسیار ضروری دانستند و خواستار استمرار این برنامه در قالب دوره های جستجوی خدمات پیشرفته و مشاوره علمی شدند.
در پایان این کارگاه مسئولین دانشکده ضمن تقدیر از  تسهیل و تسریع دسترسی محققان به موتور جستجوی جامع و نشریات موردنیاز جهت پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی محققان دانشگاه ها توسط رایسست، جهت تسهیل هرچه بیشتر انجام تحقیقات علمی و همچنین مقاله نویسی توسط اساتید و دانشجویان پیشنهاداتی از جمله ارائه مشاوره در زمینه های تخصصی و غیر تخصصی به محققان را در قالب برنامه های آتی رایسست مطرح نمودند.
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و فنون زرهی
   ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۵:۵۹

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم