برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور کتابداران کتابخانه دانش آموز

در روز شنبه مورخ ۲۳ دی ۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برای تعداد۱۲ نفر از کتابداران کتابخانه دانش آموز برگزار شد. بازدیدکنندگان دسترسی به منابع اطلاعاتی رایسست را برای پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی محققان بسیار ضروری دانستند و خواستار استمرار این برنامه در قالب دوره های جستجوی خدمات پیشرفته و مشاوره علمی شدند.
در پایان این کارگاه مسئولین دانشکده ضمن تقدیر از  تسهیل و تسریع دسترسی محققان به موتور جستجوی جامع و نشریات موردنیاز جهت پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی محققان دانشگاه ها توسط رایسست، جهت تسهیل هرچه بیشتر انجام تحقیقات علمی  پیشنهاداتی را در قالب برنامه های آتی رایسست مطرح نمودند.


برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور کتابداران کتابخانه دانش آموز


برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور کتابداران کتابخانه دانش آموز

   ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۱:۲۴

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم