برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور مدیران، معاونین و مربیان ناحیه پرورشی ناحیه ۴

در روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برای تعداد ۲۲۰ نفر از مدیران، معاونین و مربیان ناحیه پرورشی ناحیه ۴ برگزار گردید. بازدیدکنندگان دسترسی به منابع اطلاعاتی رایسست به ویژه نشربات رشدرا برای پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی محققان بسیار ضروری دانستند و خواستار استمرار این برنامه در قالب دوره های جستجوی خدمات پیشرفته و مشاوره علمی شدند.
در پایان این کارگاه مسئولین ضمن تقدیر از  تسهیل و تسریع دسترسی محققان به موتور جستجوی جامع و نشریات موردنیاز جهت پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی محققان توسط رایسست، جهت تسهیل هرچه بیشتر انجام تحقیقات علمی پیشنهاداتی را مطرح نمودند.
   ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۰:۵۳

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم