برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور مدیران، معاونان و مربیان هنرستان های تهران

در روز دوشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برای تعداد ۱۵ نفر از مدیران، معاونان و مربیان هنرستان های تهران برگزار گردید. بازدیدکنندگان دسترسی به منابع اطلاعاتی رایسست را برای پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی محققان بسیار ضروری دانستند و خواستار استمرار این برنامه در قالب دوره های جستجوی خدمات پیشرفته و مشاوره علمی شدند.
در پایان این کارگاه مسئولین ضمن تقدیر از  تسهیل و تسریع دسترسی محققان به موتور جستجوی جامع و نشریات موردنیاز جهت پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی محققان توسط رایسست، جهت تسهیل هرچه بیشتر انجام تحقیقات علمی پیشنهاداتی را مطرح نمودند.

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور مدیران، معاونان و مربیان هنرستان های تهران

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور مدیران، معاونان و مربیان هنرستان های تهران
   ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۰:۳۹

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم