برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری در مرکز‌ منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

در این مراسم ابتدا خانم مرضیه سیامک عضو هیات علمی مرکز‌ منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به ایراد سخنرانی با عنوان «تدوین ابزار استاندارد برای سنجش مهارت‌های سواد اطلاعاتی پایه دانشجویان مقطع کارشناسی» پرداخت سپس دکتر حمید علیزاده، معاون پژوهشی مرکز‌ منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، هدف از برگزاری هفته پژوهش و فناوری را ارج نهادن به پژوهش و نهادینه کردن آن در سطوح گوناگون جامعه و نیز ساماندهی فعالیتها و توسعه فرهنگ پژوهش در کشور اعلام کرد.
وی گفت در مرکز‌ منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در طول هفته پژوهش برنامه‌های متعددی انجام شده که از جمله آنها می‌توان به انجام مجموعه سخنرانی‌های علمی توسط اعضای هیات علمی این مرکز، شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش در تهران و شیراز و تقدیر از اعضای هیات علمی که کارهای تحقیقاتی را به انجام رسانده‌اند، اشاره کرد.
د رادامه آقای گزنی سرپرست معاونت پژوهشی ISC سخنانی در مورد هفته پژوهش و نقش ISC در تقویت و ارزیابی فرایندهای پژوهشی در کشور ارائه نمودند. سپس جناب آقای دکتر مهراد ریاست مرکز‌ منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سخنانی ضمن تبریک هفته پژوهش به کلیه اعضای هیات علمی و شاغلین تحقیق دو موسسه به دستاوردهای اخیر دوموسسه به ویژه رتبه‌بندی دانشگاههای ایران توسط ISC اشاره و به ترسیم چشم انداز پژوهشی دو موسسه در سال آینده پرداختند.
این مراسم با اهدای لوح تقدیر به پژوهشگران مرکز و ISC به پایان رسید.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم