برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم در مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 

روز سه شنبه مورخ ۱۱/۲/ ۹۷  مراسم بزرگداشت روز معلم در سالن طبقه ۸  مرکز منطقه ای برگزار گردید. در این مراسم که در آن ریاست سازمان، معاونان پژوهش و فناوری، مدیر امور پژوهش و اعضای هیات علمی رایسست و ISC حضور داشتند پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید، دکتر دهقانی در مورد مقام استاد مطهری و روز معلم بیاناتی را ارائه دادند. پس از آن فیلم کوتاهی از نظر اعضای هیات علمی در مورد روز معلم و خاطر گویی پخش شد. همچنین گزارش عملکرد گروه ها و اعضای هیات علمی در این جلسه ارائه شد و سپس با اهدای گل و هدیه از این اعضا تقدیر به عمل آمد. این مراسم با صرف ناهار و نماز پایان یافت.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم