برگزاری سه نشست علمی دانشجویی توسط گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای

با هدف ارتقاء سطح علمی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی رایانه ای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه­ای سه نشست علمی دانشجویی را در محل مرکز منطقه ای برگزار نمود. این نشست ها با حضور اساتید و دانشجویان گروه و نیز جمعی دیگر از همکاران علاقه مند به مباحث مطرح شده برگزار گردید.
  • در نشست اول دو موضوع (به صورت پخش ویدیویی) و با عناوین زیر ارایه گردید:
 Linguistics and DATA  (توسط پروفسور Geoffrey Nunberg از دانشگاه کالیفورنیا) و An Introduction to Word Semantics

(توسط پروفسور Juroen Handke از آلمان). سپس محتوای هر ویدیو توسط اساتید گروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  • نشست دوم با دو موضوع زیر برگزار شد :
Psycholinguistics: An Introduction (توسط پروفسور Jurgen Handke از آلمان )  و How to Improve Reading Comprehension

(توسط دکتر (Mark Smith).

  • در نشست سوم دو موضوع دیگر مطرح شد که عناوین آنها به قرار زیر بوده است: Psycholinguistics:Language Acquisition One

 از آلمانJurgen Handkeهر دو توسط پروفسور Pragmatics_ Conversation, An Overviewو 

  • هدف جلسات آغازین نشر مباحث زیربنایی و کلی تر زبانشناسی رایانه ای بوده که به تدریج و با ادامه ی برنامه مباحث تخصصی تر مطرح خواهد شد. شایان ذکر است زبان تمامی ویدیوهای پخش شده انگلیسی بوده است.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم