برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش (۸): بازیابی اطلاعات متنی با استفاده از منطق فازی

به گزارش اداره روابط و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در ادامه سخنرانی های هفته پژوهش ، دکتر محمد باقر دستغیب، عضو هیأت علمی گروه طراحی و عملیات سیستمها در تاریخ ۲۸/۹/۹۷ سخنرانی با عنوان بازیابی اطلاعات متنی با استفاده از منطق فازی به ایراد سخنرانی پرداخت.

گوشه هایی از مضمون سخنرانی وی به صورت زیر می باشد:

“گسترش بسیار سریع اینترنت و حجم زیاد اطلاعات متنی موجود بر شبکه جهانی، بیانگر اینست که، باید به دنبال روشهای جدیدی برای طراحی سیستمهای بازیابی اطلاعات بود و هدف یک سیستم بازیابی اطلاعات، که در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد جستجوی کاربر می باشد به کمک ابزارهای هوشمند، خوبی برآورده سازد. در سالهای اخیر، هدف بیشتر تحقیقات در این زمینه، ارتقا دقت و همچنین انعطاف پذیری سیستم بازیابی اطلاعات، با استفاده از روشهای هوش مصنوعی بوده است. در این پژوهش سعی بر این است که با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی، سیستم انعطاف پذیری جهت بازیابی اطلاعات متنی ارائه شود. هدف از استفاده از منطق فازی در این سیستمها این است که عدم قطعیتی که بطور ذاتی در این مسئله وجود دارد، در نظر گرفته شود. سیستمهای پیشنهادی در این پایان نامه، با استفاده از توانایی عمومیت دادن شبکه های عصبی و عصبی فازی سعی دارد دقت و کارآیی سیستمهای بازیابی اطلاعات را ارتقا دهد. برای اینکه بتوان نتایج کار این تحقیق را با کار دیگر محققان مقایسه نمود، در این کار از مجموعه های استاندارد نظیر ‏‎Cranfield‎‏ و ‏‎Medline‎‏ استفاده شده است. نتیجه سیستمهای پیشنهادی، از سیستمهای هوشمند دیگر بهتر است، زیرا نویز اطلاعات قبل از آموزش شبکه عصبی برطرف شده است.”