برگزاری دو کارگاه آموزشی زبانشناسی رایانه ای در مرکز منطقه ای

گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای مرکز منطقه ای با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دو کارگاه آموزشی برگزار کرد.

گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای مرکز منطقه ای با دعوت از آقای دکتر مصطفی عاصی، استاد گرانقدر زبانشناسی رایانه ای و رئیس پژوشکده زبانشناسیِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمینه را برای برگزاری دو کارگاه آموزشی در محل مرکز فراهم آورد. این دو کارگاه با عناوین «زبانشناسی رایانه ای و فرهنگ نگاری، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴ الی ۱۷» و «زبانشناسی پیکره ای، ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۹ الی ۱۲» ارایه و هر کارگاه به مدت سه ساعت و در قالب دو نشست برگزار شد.

برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه های مختلف زبانشناسی به ویژه زبانشناسی رایانه ای یکی از اهداف ترسیم شده برای گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)  محسوب می گردد. یکی از اهداف عمده از برگزاری این گونه کارگاه ها، فراهم آوردن زمینه مناسب برای انتقال دانش و تجربیات از اساتید این حوزه به دانشجویان و محققان می باشد.

در کارگاه اول تاریخچه، اصول، مبانی نظری و همچنین چالش های فرهنگ نگاری در دو بخش سنتی و جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای هر کدام نمونه هایی ذکر گردید. ضمناً تجربیاتی که دکتر عاصی در عمل در این حوزه در طی سالیان دراز فعالیت علمی خود داشته اند با حاضران به اشتراک گذاشته شد.

کارگاه دوم نیز که با عنوان «زبانشناسی پیکره ای» ارایه شد به مباحث مختلفی پرداخت که از آن جمله می توان به تعریف پیکره، تاریخچه تولید پیکره، انواع پیکره، کاربردهای پیکره در حوزه های مختلف و نیز پیکره های زبان فارسی اشاره نمود. در این کارگاه پایگاه داده های زبان فارسی نیز به تفصیل به حاضران معرفی گردید و حاضران با مجموعه ای از طرح های تحقیقاتی و نیز پیکره های تولید شده در پژوهشگاه آشنا شدند.

در این دو کارگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان زبانشناسی رایانه ای مرکز منطقه ای، جمعی دیگر از همکاران سازمان و نیز اساتید و دانشجویان زبانشناسی از دانشگاه های دولتی، آزاد و پیام نور در استان فارس و استان های دیگر نظیر خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان شرکت داشته اند. در ضمن، تعداد حاضران نیز بیش از ۳۰ نفر بوده است.

با توجه به استقبال گسترده از این برنامه، گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای در صدد است برنامه های دیگری را نیز با دعوت از اساتید زبانشناسی در آینده نزدیک برگزار نماید که اطلاعات مربوطه پس از نهایی شدن از طریق وبگاه مرکز منطقه ای به آدرس www.ricest.ac.irاطلاع رسانی خواهد شد.
مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم